Επισήμανση αρνητικών αριθμών

Μπορείτε να μορφοποιήσετε κελιά με μια μορφή αριθμού η οποία επισημαίνει τους αρνητικούς αριθμούς με κόκκινο χρώμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε την δική σας μορφή αριθμού, κατά την οποία οι αρνητικοί αριθμοί επισημαίνονται με άλλα χρώματα.

  1. Επιλέξτε τα κελιά και έπειτα την εντολή Μορφή - Κελιά.

  2. Στην καρτέλα Αριθμοί, επιλέξτε μια μορφή αριθμού όπως επίσης και το πλαίσιο ελέγχου Αρνητικοί με κόκκινο. Πατήστε Εντάξει.

Η μορφή αριθμού στο κελί προσδιορίζεται από δύο μέρη. Η μορφή για τους θετικούς αριθμούς και για το μηδέν προσδιορίζεται από το τμήμα μπροστά από το ερωτηματικό και μετά το ερωτηματικό είναι ο τύπος για τους αρνητικούς αριθμούς. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό χρώματος (RED) από το πεδίο Κωδικός μορφοποίησης. Για παράδειγμα, αντί για RED, εισαγάγετεYELLOW. Αν ο νέος κωδικός εμφανίζεται στον κατάλογο αφού πατήσετε στο εικονίδιο Προσθήκη, τότε πρόκειται για έγκυρη καταχώριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!