Παραπομπές σε URLs

Αν, για παράδειγμα, βρείτε μια ιστοσελίδα που περιέχει τρέχουσες πληροφορίες για το χρηματιστήριο σε κελιά υπολογιστικού φύλλου, μπορείτε να φορτώσετε τη σελίδα στο LibreOffice Calc, χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία:

  1. Στο έγγραφο του LibreOffice Calc, τοποθετήστε τον δρομέα σε ένα κελί που είναι η αρχή της περιοχής στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τα εξωτερικά δεδομένα.

  2. Επιλέξτε Φύλλο - Εξωτερικοί σύνδεσμοι. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εξωτερικά δεδομένα.

  3. Γράψτε τη διεύθυνση URL του εγγράφου ή της ιστοσελίδας στον διάλογο. Το URL πρέπει να είναι στην μορφή: http://www.my-bank.com/table.html. Το URL για τοπικά ή αρχεία δικτύου τοπικής περιοχής είναι η διαδρομή που φαίνεται στον διάλογο Αρχείο - Άνοιγμα.

    Το LibreOffice φορτώνει την ιστοσελίδα ή το αρχείο στο "παρασκήνιο", δηλαδή, χωρίς να το εμφανίζει. Στο μεγάλο πλαίσιο καταλόγου του παραθύρου διαλόγου Εξωτερικά δεδομένα, μπορείτε να δείτε τα ονόματα όλων των φύλλων ή ονοματισμένων περιοχών από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε κάποια.

  4. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα φύλλα ή ονοματισμένες περιοχές. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήστε τη λειτουργίας της αυτόματης ενημέρωσης κάθε "n" λεπτά και έπειτα πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

    Τα περιεχόμενα θα εισαχθούν ως σύνδεση στο έγγραφο του LibreOffice Calc.

  5. Αποθηκεύστε το υπολογιστικό φύλλο. Όταν το ανοίξετε πάλι αργότερα, το LibreOffice Calc θα ενημερώσει τα συνδεδεμένα κελιά κατόπιν ενός ερωτήματος.

  6. Στο - LibreOffice Calc - Γενικά μπορείτε να επιλέξετε να έχετε αυτόματη ενημέρωση, όταν ανοίγεται, πάντοτε, με αίτημα ή ποτέ. Η ενημέρωση μπορεί να ξεκινήσει χειροκίνητα στο διάλογο στο Επεξεργασία - Σύνδεσμοι.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!