Παραπομπή κελιών με μεταφορά και απόθεση

Με τη βοήθεια του περιηγητή μπορείτε να αναφέρετε κελιά από ένα φύλλο σε ένα άλλο φύλλο στο ίδιο ή διαφορετικό έγγραφο. Τα κελιά μπορούν να εισαχθούν ως αντίγραφο, σύνδεσμος ή υπερσύνδεσμος. Η περιοχή εισαγωγής πρέπει να καθοριστεί με ένα όνομα στο αρχικό αρχείο, έτσι ώστε να μπορεί να εισαχθεί στο αρχείο στόχος.

  1. Ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει τα κελιά προέλευσης.

  2. Για να καθοριστεί η περιοχή προέλευσης ως περιοχή, επιλέγετε τα κελιά και Φύλλο - Επώνυμες περιοχές και παραστάσεις - Καθορισμός. Αποθηκεύεστε το αρχείο προέλευσης και μην το κλείσετε.

  3. Ανοίξτε το φύλλο στο οποίο θέλετε να κάνετε κάποια εισαγωγή.

  4. Ανοίξτε την Περιήγηση. Στο κατώτερο πλαίσιο συνδυασμού της περιήγησης, επιλέξτε το έγγραφο προέλευσης.

  5. Στην Περιήγηση θα δείτε τώρα το αντικείμενο αρχείου προέλευσης στην "Ονόματα περιοχών".

  6. Με το εικονίδιο Λειτουργία μετακίνησης της Περιήγησης, επιλέξτε αν θέλετε η παραπομπή να είναι ένας υπερσύνδεσμος, ένας σύνδεσμος ή ένα αντίγραφο.

  7. Πατήστε στην καταχώριση "Ονόματα περιοχών" στην Περιήγηση και σύρετε την επιθυμητή περιοχή στο κελί του ενεργού φύλλου όπου θέλετε να εισαγάγετε την παραπομπή.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να γίνει εισαγωγή μιας περιοχής από διαφορετικό φύλλο του ιδίου εγγράφου στο τρέχον φύλλο. Επιλέξτε το ενεργό έγγραφο ως προέλευσης όπως στο παραπάνω βήμα 4.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!