Αντιγραφή μόνο ορατών κελιών

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αποκρύψει μερικές γραμμές ή στήλες σε μια περιοχή κελιών. Τώρα θέλετε να αντιγράψετε, να διαγράψετε, ή να μορφοποιήσετε μόνο τις γραμμές που έχουν μείνει ορατές.

Το LibreOffice συμπεριφέρεται αναλόγως με το πώς αποκρύψατε αυτά τα κελιά και τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτά.

Μέθοδος και ενέργεια

Αποτέλεσμα

Τα κελιά έχουν φιλτραριστεί από τα αυτόματα φίλτρα, τα φίλτρα προεπιλογής ή τα ειδικά φίλτρα.

Αντιγράψτε, διαγράψτε, μετακινήστε ή μορφοποιήστε ένα επιλεγμένο πλήθος από τα τρέχοντα ορατά κελιά.

Μόνο τα επιλεγμένα ορατά κελιά αντιγράφονται, διαγράφονται ή μορφοποιούνται.

Τα κελιά αποκρύπτονται χρησιμοποιώντας την εντολή Απόκρυψη στο μενού περιβάλλοντος των κεφαλίδων των γραμμών ή των στηλών, ή μέσω μιας διάρθρωσης.

Αντιγράψτε, διαγράψτε, μετακινήστε ή μορφοποιήστε ένα επιλεγμένο πλήθος από τα τρέχοντα ορατά κελιά.

Από προεπιλογή, όλα τα κελιά της επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κρυφών κελιών, αντιγράφονται, διαγράφονται, μετακινούνται ή μορφοποιούνται. Περιορίστε την επιλογή στις ορατές σειρές επιλέγοντας Επεξεργασία - Επιλογή - Επιλογή μόνο ορατές γραμμών, ή σε ορατές στήλες επιλέγοντας Επεξεργασία - Επιλογή - Επιλογή μόνο ορατών στηλών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!