Αντιγραφή μόνο ορατών κελιών

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αποκρύψει μερικές γραμμές ή στήλες σε μια περιοχή κελιών. Τώρα θέλετε να αντιγράψετε, να διαγράψετε, ή να μορφοποιήσετε μόνο τις γραμμές που έχουν μείνει ορατές.

Το LibreOffice συμπεριφέρεται αναλόγως με το πώς αποκρύψατε αυτά τα κελιά και τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτά.

Μέθοδος και ενέργεια

Αποτέλεσμα

Τα κελιά έχουν φιλτραριστεί από τα αυτόματα φίλτρα, τα φίλτρα προεπιλογής ή τα ειδικά φίλτρα.

Αντιγράψτε, διαγράψτε, μετακινήστε ή μορφοποιήστε ένα επιλεγμένο πλήθος από τα τρέχοντα ορατά κελιά.

Μόνο τα επιλεγμένα ορατά κελιά αντιγράφονται, διαγράφονται ή μορφοποιούνται.

Τα κελιά αποκρύπτονται χρησιμοποιώντας την εντολή Απόκρυψη στο μενού περιβάλλοντος των κεφαλίδων των γραμμών ή των στηλών, ή μέσω μιας διάρθρωσης.

Αντιγράψτε, διαγράψτε, μετακινήστε ή μορφοποιήστε ένα επιλεγμένο πλήθος από τα τρέχοντα ορατά κελιά.

Αντιγράφονται, διαγράφονται ή μορφοποιούνται όλα τα κελιά, συμπεριλαμβανομένων και των κρυφών.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!