Κατάργηση προστασίας κελιών

  1. Πατήστε στο φύλλο για το οποίο θέλετε να καταργήσετε την προστασία.

  2. Επιλέξτε Εργαλεία - Προστασία φύλλου ή Εργαλεία - Προστασία δομής υπολογιστικού φύλλου για να αφαιρέσετε το σημάδι επιλογής που δηλώνει την προστατευόμενη κατάσταση.

  3. Αν έχετε αναθέσει έναν κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον σε αυτό το παράθυρο διαλόγου και πατήστε Εντάξει.

Τώρα μπορείτε να επεξεργασθείτε τα κελιά, να δείτε τους τύπους και όλα τα κελιά μπορούν να εκτυπωθούν μέχρι να ενεργοποιήσετε πάλι την προστασία για το φύλλο ή το έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!