Εισαγωγή τιμών

Το Calc μπορεί με απλά τρόπο να εισάγει δεδομένα και τιμές σε πολλαπλά κελιά. Μπορείτε να τροποποιήσετε μερικές ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

Για να εισάγετε τιμές χειροκίνητα σε μια περιοχή με κελιά

Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν όταν εισάγετε δεδομένα χειροκίνητα μια ομάδα δεδομένων.

Ανίχνευση περιοχής για νέες γραμμές

Στη γραμμή κάτω από τη γραμμή της επικεφαλίδας, μπορείτε να προχωρήσετε από ένα κελί στο επόμενο με το πλήκτρο στηλοθέτη. Όταν έχετε εισάγει τιμή και στο τελευταίο κελί στην τρέχουσα γραμμή, πιέστε το Enter. Το Calc τοποθετεί το δρομέα κάτω από το πρώτο κελί της τρέχουσας ομάδας.

ανίχνευση περιοχής

Στη γραμμή 3, πιέστε το πλήκτρο Tab για να προχωρήσετε από το κελί B3 στο C3, το D3, και το E3. Ύστερα πιέστε το Enter για να προχωρήσετε στο B4.

Επιλογή περιοχής

Χρησιμοποιήστε μεταφορά και απόθεση για να επιλέξτε την περιοχή όπου θέλετε να εισάγετε τιμές. Αλλά ξεκινήστε να σύρετε από το τελευταίο κελί της περιοχής και ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού όταν έχετε επιλέξει το πρώτο κελί. Τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε την εισαγωγή τιμών. Πάντα να πιέζετε το πλήκτρο Tab για να προχωρήσετε στο επόμενο κελί. Δεν θα αφήσετε την επιλεγμένη περιοχή.

επιλογή περιοχής

Επιλέξτε την περιοχή από το κελί E7 μέχρι το B3. Τώρα το κελί B3 περιμένει την εισαγωγή σας. Πιέστε το πλήκτρο Tab για να προχωρήσετε στο επόμενο κελί εντός της επιλεγμένης περιοχής.

Για να εισάγετε τιμές αυτόματα σε μια περιοχή με κελιά

Δείτε το Αυτόματη συμπλήρωση με δεδομένα βασισμένη στα διπλανά κελιά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!