Εισαγωγή τιμών

Το Calc μπορεί με απλά τρόπο να εισάγει δεδομένα και τιμές σε πολλαπλά κελιά. Μπορείτε να τροποποιήσετε μερικές ρυθμίσεις ώστε να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

Για να εισάγετε τιμές χειροκίνητα σε μια περιοχή με κελιά

Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν όταν εισάγετε δεδομένα χειροκίνητα μια ομάδα δεδομένων.

Ανίχνευση περιοχής για νέες γραμμές

Στη γραμμή κάτω από τη γραμμή της επικεφαλίδας, μπορείτε να προχωρήσετε από ένα κελί στο επόμενο με το πλήκτρο στηλοθέτη. Όταν έχετε εισάγει τιμή και στο τελευταίο κελί στην τρέχουσα γραμμή, πιέστε το Enter. Το Calc τοποθετεί το δρομέα κάτω από το πρώτο κελί της τρέχουσας ομάδας.

ανίχνευση περιοχής

Στη γραμμή 3, πιέστε το πλήκτρο Tab για να προχωρήσετε από το κελί B3 στο C3, το D3, και το E3. Ύστερα πιέστε το Enter για να προχωρήσετε στο B4.

Επιλογή περιοχής

Επιλέξτε την περιοχή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε τιμές. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να εισάγετε τιμές από τη θέση του δρομέα στην επιλεγμένη περιοχή. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να προχωρήσετε στο επόμενο κελί ή Shift + Tab για να μετακινηθείτε προς τα πίσω. Στις άκρες της επιλεγμένης περιοχής, το πλήκτρο tab μεταβαίνει μέσα στην επιλεγμένη περιοχή. Δεν θα φύγετε από την επιλεγμένη περιοχή.

επιλογή περιοχής

Επιλέξτε την περιοχή από Β3 έως Ε7. Τώρα το B3 περιμένει την καταχώρησή σας. Πατήστε Tab για να προχωρήσετε στο επόμενο κελί στην επιλεγμένη περιοχή.

Για να εισάγετε τιμές αυτόματα σε μια περιοχή με κελιά

Δείτε το Αυτόματη συμπλήρωση με δεδομένα βασισμένη στα διπλανά κελιά.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!