Υπολογισμοί σε υπολογιστικά φύλλα

Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα υπολογισμού που μπορείτε να πραγματοποιήσετε σε ένα LibreOffice Calc.

 1. Πατήστε σε ένα κελί και πληκτρολογήστε έναν αριθμό

 2. Πατήστε εισαγωγή.

  Ο δρομέας κινείται προς το επόμενο κάτω κελί.

 3. Πληκτρολογήστε έναν άλλο αριθμό.

 4. Πατήστε το πλήκτρο στηλοθέτη.

  Ο δρομέας κινείται προς το επόμενο δεξί κελί.

 5. Εισαγάγετε στο κελί έναν τύπο, για παράδειγμα, =A3 * A4 / 100.

 6. Πατήστε εισαγωγή.

  Στο κελί εμφανίζεται το αποτέλεσμα του τύπου. Εάν θέλετε, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον τύπο στην γραμμή εισαγωγής της γραμμής τύπων.

  Την στιγμή που επεξεργάζεστε έναν τύπο, εμφανίζεται αυτόματα το νέο αποτέλεσμα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!