Υπολογισμός με ημερομηνίες και χρόνους

Σε ένα LibreOffice Calc μπορείτε να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς με τις τρέχουσες τιμές ημερομηνίας και χρόνου. Παραδείγματος χάρη, για να βρείτε την ηλικία σας με ακρίβεια δευτερολέπτου ή ώρας, ακολουθήστε τα παρακάτω τα βήματα:

  1. Στο κελί A1 κάποιου υπολογιστικού φύλλου πληκτρολογήστε τα γενέθλιά σας.

  2. Εισάγετε τον παρακάτω τύπο στο κελί Α3: =NOW()-A1

  3. Αφού πατήσετε το πλήκτρο Enter θα δείτε το αποτέλεσμα σε μορφή ημερομηνίας. Επειδή το αποτέλεσμα πρέπει να εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ δύο ημερομηνιών ως αριθμό ημερών, πρέπει να μορφοποιήσετε το κελί A3 ως αριθμό.

  4. Τοποθετήστε τον δρομέα στο κελί A3, δεξιοπατήστε για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Μορφοποίηση κελιών.

  5. Ο διάλογος Μορφοποίηση κελιών εμφανίζεται. Στην καρτέλα Αριθμοί, η κατηγορία "Αριθμός" θα εμφανίζεται ήδη έντονη. Η μορφοποίηση είναι ορισμένη σε "Γενική", το οποίο εμφανίζει το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού που περιέχει ημερομηνίες ως ημερομηνία. Για να εμφανίσετε το αποτέλεσμα ως αριθμό, ορίστε τη μορφή αριθμού σε "-1.234" και κλείστε τον διάλογο με το πλήκτρο Εντάξει.

  6. Στο κελί A3 εμφανίζεται ο αριθμός των ημερών μεταξύ της σημερινής ημερομηνίας και της καθορισμένης ημερομηνίας.

  7. Πειραματιστείτε με μερικούς πρόσθετους τύπους: στο A4 εισάγετε =A3*24 για να υπολογίσετε τις ώρες, στο A5 εισάγετε =A4*60 για τα λεπτά, και στο A6 εισάγετε =A5*60 για τα δευτερόλεπτα. Πατήστε το πλήκτρο Enter μετά από κάθε τύπο.

Η ώρα από την ημερομηνία γέννησής σας θα υπολογισθεί και θα εμφανιστεί σε διάφορες μονάδες. Οι τιμές υπολογίζονται από εκείνη ακριβώς τη στιγμή που έχετε εισαγάγει τον τελευταίο τύπο και έχετε πατήσει το πλήκτρο Enter. Αυτή η τιμή δεν ενημερώνεται αυτόματα, αν και το "Τώρα" αλλάζει διαρκώς. Στο μενού Δεδομένα, το στοιχείο μενού Υπολογισμός - Αυτόματος υπολογισμός είναι συνήθως ενεργό. Ωστόσο, ο αυτόματος υπολογισμός δεν ισχύει για τη συνάρτηση NOW. Αυτό διασφαλίζει ότι ο σας υπολογιστής δεν ασχολείται αποκλειστικά με την ενημέρωση του φύλλου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!