Περιγράμματα καθορισμένα από το χρήστη σε κελιά

Μπορείτε να εφαρμόσετε μια ποικιλία διαφορετικών γραμμών στα επιλεγμένα κελιά.

  1. Επιλέξτε το κελί ή μια ομάδα κελιών.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε στην καρτέλα Περιγράμματα.

  4. Επιλέξτε τις επιλογές για τα περιγράμματα που θέλετε να εφαρμόσετε και πατήστε Εντάξει.

Οι επιλογές στην περιοχή Τακτοποίηση γραμμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή τεχνοτροπιών με πολλαπλά περιγράμματα.

Επιλογή κελιών

Όταν επιλεγούν κάποια κελιά, η περιοχή δείχνει διαφορετική.

Επιλογή

Περιοχή διάταξης γραμμών

Ένα κελί

περιγράμματα με ένα επιλεγμένο κελί

Κελιά σε μια στήλη

περιγράμματα με επιλεγμένη στήλη

Κελιά σε μια γραμμή

περιγράμματα με επιλεγμένη γραμμή

Κελιά σε ομάδα των 2x2 ή περισσοτέρων

περιγράμματα με επιλεγμένη ομάδα


Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Πατήστε σε ένα από τα Προεπιλεγμένα εικονίδια για να θέσετε ή να επαναφέρετε πολλαπλά περιγράμματα.

Παραδείγματα

Επιλέξτε μια ομάδα με 8x8 κελιά, ύστερα επιλέξτε Μορφή - Κελιά - Περιγράμματα.

προεπιλεγμένη γραμμή εικονιδίων από τη σελίδα της καρτέλας περιγράμματα

Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε για να δείτε ποιες γραμμές θα καθορίσουν ή θα αφαιρέσουν τα άλλα εικονίδια.

Ρυθμίσεις καθορισμένες από τον χρήστη

Στην καθορισμένη από το χρήστη περιοχή, μπορείτε να πατήσετε για να καθορίσετε ή να αφαιρέσετε ξεχωριστές γραμμές. Η προεπισκόπηση εμφανίζει τις γραμμές σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις.

Πατήστε επανειλημμένα σε ένα άκρο ή μια γωνία για να μεταβείτε μεταξύ των τριών διαφορετικών καταστάσεων.

Τύποι γραμμών

Εικόνα

Σημασία

Μαύρη γραμμή

συμπαγής γραμμή για το καθορισμένο από το χρήστη περίγραμμα

Μια μαύρη γραμμή καθορίζει την αντίστοιχη γραμμή των επιλεγμένων κελιών. Η γραμμή εμφανίζεται σαν γραμμή με τελεία όταν επιλέγετε τεχνοτροπία γραμμής 0.05 pt. Οι διπλές γραμμές εμφανίζονται όταν επιλέγετε μια τεχνοτροπία διπλής γραμμής.

Γκρίζα γραμμή

γκρίζα γραμμή για το καθορισμένο από το χρήστη περίγραμμα

Μια γκρίζα γραμμή εμφανίζεται όταν η αντίστοιχη γραμμή των επιλεγμένων κελιών δεν θα τροποποιηθεί. Καμιά γραμμή δεν θα οριστεί ή θα αφαιρεθεί σε αυτήν την περιοχή.

Λευκή γραμμή

λευκή γραμμή για το καθορισμένο από τον χρήστη περίγραμμα

Μια λευκή γραμμή εμφανίζεται όταν η αντίστοιχη γραμμή των επιλεγμένων κελιών θα αφαιρεθεί.


Παραδείγματα

Επιλέξτε ένα μεμονωμένο κελί, και ύστερα επιλέξτε από το μενού Μορφή - Κελιά - Περιγράμματα.

Πατήστε στο χαμηλότερο άκρο για να θέσετε μια πολύ λεπτή γραμμή σαν κάτω όριο. Όλες οι άλλες γραμμές θα αφαιρεθούν από το κελί.

καθορισμός λεπτού κάτω περιγράμματος

Επιλέξτε μια πιο παχιά τεχνοτροπία γραμμής και πατήστε στο κάτω άκρο. Αυτό θα θέσει μια πιο παχιά γραμμή σαν κάτω περίγραμμα.

καθορισμός παχιάς γραμμής ως περίγραμμα

Πατήστε στο δεύτερο Προεπιλεγμένο εικονίδιο από τα αριστερά για να θέσετε και τα τέσσερα περιγράμματα. Ύστερα πατήστε επανειλημμένα στο κάτω άκρο μέχρι η άσπρη γραμμή να εμφανιστεί. Με αυτόν τον τρόπο αφαιρείται το κάτω άκρο.

αφαίρεση του κάτω περιγράμματος

Μπορείτε να συνδυάσετε διάφορους τύπους και τεχνοτροπίες γραμμών. Η τελευταία εικόνα δείχνει τον τρόπο καθορισμού πιο χοντρών εξωτερικών περιγραμμάτων (οι παχιές μαύρες γραμμές), ενώ όλες οι διαγώνιες γραμμές με στο κελί δεν θα αλλάξουν (γκρίζες γραμμές).

προχωρημένο παράδειγμα για περιγράμματα κελιών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!