Ορισμός χρωμάτων παρασκηνίου ή γραφικών παρασκηνίου

Μπορείτε να καθορίσετε ένα χρώμα για το παρασκήνιο ή να χρησιμοποιήσετε ένα γραφικό σαν παρασκήνιο για περιοχές κελιών στο LibreOffice Calc.

Εφαρμογή χρώματος παρασκηνίου σε ένα υπολογιστικό φύλλο για το LibreOffice Calc

  1. Επιλέξτε τα κελιά.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κελιά...Μορφοποίηση κελιών από το μενού περιεχομένων).

  3. Στη σελίδα της καρτέλας Παρασκήνιο, επιλέξτε το χρώμα του παρασκηνίου.

Γραφικά στο παρασκήνιο των κελιών

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα - Από αρχείο.

  2. Επιλέξτε το γραφικό και πατήστε στο κουμπί Άνοιγμα.

    Το γραφικό εισάγεται αγκυρωμένο στο τρέχον κελί. Μπορείτε να μετακινήσετε και να κλιμακώσετε το γραφικό όπως θέλετε. Στο μενού περιβάλλοντός σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Διάταξη - Στο παρασκήνιο για να το τοποθετήσετε στο παρασκήνιο. Για να επιλέξετε γραφικό που έχει τοποθετηθεί στο παρασκήνιο, χρησιμοποιήστε τον Πλοηγητή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!