Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης σε επιλεγμένη περιοχή κελιού

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης μορφοποίησης για να εφαρμόσετε γρήγορα μια μορφή σε μια επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης σε επιλεγμένο εύρος κελιών

  1. Επιλέξτε το εύρος των κελιών στα οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η τεχνοτροπία αυτόματης μορφοποίησης. Το εύρος πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 στήλες και 3 σειρές σε μέγεθος.

  2. Μεταβείτε στο Μορφή - Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφοποίησης για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αυτόματη μορφοποίηση.

  3. Στον κατάλογο Μορφή επιλέξτε την τεχνοτροπία αυτόματης μορφοποίησης για εφαρμογή.

  4. Στην ενότητα Μορφοποίηση επιλέξτε ποιες ιδιότητες από την τεχνοτροπία αυτόματης μορφοποίησης θα εφαρμοστούν στην επιλεγμένη περιοχή κελιών.

  5. Πατήστε Εντάξει για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία αυτόματης μορφοποίησης και κλείστε το παράθυρο διαλόγου.

Εικονίδιο σημείωσης

Σε περίπτωση που το χρώμα των περιεχομένων του κελιού δεν αλλάξει, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Προβολή - Επισήμανση τιμής.


Καθορισμός νέας τεχνοτροπίας αυτόματης μορφοποίησης

  1. Σε ένα υπολογιστικό φύλλο Calc, μορφοποιήστε μια περιοχή κελιών με τουλάχιστον 4 στήλες και 4 σειρές για να χρησιμεύσει ως πρότυπο για τη δημιουργία νέας τεχνοτροπίας αυτόματης μορφοποίησης.

  2. Επιλέξτε το εύρος κελιών που έχει μορφοποιηθεί στο προηγούμενο βήμα και μεταβείτε στο Μορφή - Τεχνοτοπίες αυτόματης μορφοποίησης.

  3. Πατήστε Προσθήκη.

  4. Στο πλαίσιο Όνομα του διαλόγου Προσθήκη αυτόματης μορφοποίησης, εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα τεχνοτροπία αυτόματης μορφοποίησης.

  5. Πατήστε Εντάξει και κλείστε τον διάλογο.

note

Οι νέες τεχνοτροπίες αυτόματης μορφοποίησης που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε αρχείο LibreOffice Calc. Ως εκ τούτου, δεν περιορίζονται στο αρχείο όπου δημιουργήθηκε η τεχνοτροπία.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!