Εφαρμογή αυτόματης μορφοποίησης σε επιλεγμένη περιοχή κελιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία της Αυτόματης μορφοποίησης για να μορφοποιήσετε γρήγορα ένα φύλλο ή μια επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Για να εφαρμόσετε μια αυτόματη μορφοποίηση σε ένα φύλλο ή σε ένα επιλεγμένο εύρος κελιών

 1. Επιλέξτε τα κελιά, συμπεριλαμβάνοντας τις κεφαλίδες των στηλών και των γραμμών, που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφής.

 3. Επιλέξτε ποιες ιδιότητες θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτόματη μορφή.

 4. Πατήστε στο κουμπί Εντάξει.

  Η μορφοποίηση εφαρμόζεται στην επιλεγμένη περιοχή κελιών.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν δεν βλέπετε καμία αλλαγή στο χρώμα του περιεχομένου των κελιών, επιλέξτε Προβολή - Επισήμανση Τιμής.


Για να ορίσετε αυτόματη μορφή υπολογιστικών φύλλων ή περιοχών

Μπορείτε να ορίσετε νέα αυτόματη μορφή που είναι διαθέσιμη σε όλα τα υπολογιστικά φύλλα και περιοχές.

 1. Μορφή φύλλου ή περιοχής.

 2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων ή επιλέξτε τη μορφοποιημένη περιοχή.

 3. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπίες αυτόματης μορφής.

 4. Πατήστε Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα του διαλόγου Προσθήκη αυτόματης μορφοποίησης, εισάγετε ένα όνομα για την μορφή.

 6. Πατήστε στο Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!