Εφαρμογή αυτόματου φίλτρου

Η λειτουργία του Αυτόματου φίλτρου εισάγει ένα σύνθετο πλαίσιο σε μία ή περισσότερες στήλες δεδομένων, όπου σας επιτρέπει να επιλέξετε τις εγγραφές (γραμμές) που θα εμφανιστούν.

  1. Επιλέξτε τις γραμμές και τις στήλες στις οποίες θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Αυτόματο φίλτρο.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Φίλτρο- Αυτόματο φίλτρο. Τα βέλη του σύνθετου πλαισίου είναι ορατά στην πρώτη γραμμή της επιλεγμένης περιοχής.

  3. Τρέξτε το φίλτρο πατώντας στο πτυσσόμενο βέλος στην επικεφαλίδα της στήλης και επιλέξτε ένα στοιχείο.

    Εμφανίζονται μόνο όσες γραμμές έχουν περιεχόμενα που αντιστοιχούν στα κριτήρια του φίλτρου. Οι άλλες γραμμές είναι κρυφές. Μπορείτε να δείτε αν υπάρχουν κρυφές γραμμές λόγω της μη συνεχούς αρίθμησης των γραμμών. Η στήλη που έχει χρησιμοποιηθεί για το φίλτρο, αναγνωρίζεται από ένα διαφορετικό χρώμα του κουμπιού βέλους.

Όταν εφαρμόζετε ένα επιπρόσθετο Αυτόματο φίλτρο σε μια άλλη στήλη μιας φιλτραρισμένης περιοχής δεδομένων, τότε η άλλη λίστα με τα πλαίσια πολλαπλών επιλογών περιέχει μόνο τα φιλτραρισμένα δεδομένα.

Για να εμφανιστούν ξανά όλες οι εγγραφές, επιλέξτε την καταχώριση Όλα στο σύνθετο πλαίσιο αυτόματου φίλτρου. Εάν επιλέξετε Τυπικό, εμφανίζεται ο διάλογος Τυπικό φίλτρο, που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα τυπικό φίλτρο. Επιλέξτε "Πρώτα 10" για να εμφανίζονται μόνο οι 10 μεγαλύτερες τιμές.

Για να σταματήσετε την χρήση αυτόματου φίλτρου, επιλέξτε πάλι όλα τα κελιά που είχατε επιλέξει στο βήμα 1 και διαλέξτε ξανά την επιλογή Δεδομένα - Φίλτρο - Αυτόματο φίλτρο.

tip

Για να αναθέσετε διαφορετικά αυτόματα φίλτρα σε διαφορετικά φύλλα, πρέπει πρώτα να ορίσετε μια περιοχή για τη βάση δεδομένων για το κάθε φύλλο.


warning

Οι αριθμητικές συναρτήσεις λαμβάνουν υπόψη στον υπολογισμό επίσης τα κελιά που δεν είναι ορατά λόγω της εφαρμογής κάποιου φίλτρου. Για παράδειγμα, το άθροισμα μιας ολόκληρης στήλης θα περιλάβει επίσης τις τιμές των κρυφών κελιών. Εφαρμόστε την συνάρτηση SUBTOTAL αν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό μόνο τα κελιά που είναι ορατά μετά την εφαρμογή ενός φίλτρου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!