Απενεργοποίηση αυτόματων αλλαγών

Από προεπιλογή, το LibreOffice διορθώνει αυτόματα πολλά κοινά λάθη πληκτρολόγησης και μορφοποιεί καθώς πληκτρολογείτε. Μπορείτε να αναιρέσετε άμεσα όποιες αυτόματες αλλαγές γίνονται με τα πλήκτρα +Z.

Οι ακόλουθες οδηγίες σάς δείχνουν πώς να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε εκ νέου τις αυτόματες αλλαγές στο LibreOffice Calc:

Αυτόματη συμπλήρωση κειμένου ή αριθμού

Όταν πραγματοποιείτε μια καταχώριση σε κάποιο κελί, το LibreOffice Calc προτείνει αυτόματα το περιεχόμενο που βρέθηκε να ταιριάζει στην ίδια στήλη. Αυτή η λειτουργία είναι γνωστή ως Αυτόματη εισαγωγή.

Για να ενεργοποιήστε ή να απενεργοποιήστε την αυτόματη εισαγωγή, ορίστε ή αφαιρέστε το σημάδι επιλογής μπροστά από την επιλογή Εργαλεία - Αυτόματη εισαγωγή.

Αυτόματη μετατροπή σε μορφή ημερομηνίας

Το LibreOffice Calc αυτόματα μετατρέπει συγκεκριμένες καταχωρήσεις σε ημερομηνίες. Για παράδειγμα, η καταχώριση 1.1, ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος, μπορεί να μεταφραστεί ως 1 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, και εν συνεχεία θα εμφανιστεί με την μορφή ημερομηνίας που εφαρμόστηκε στο κελί.

Για να διασφαλίσετε ότι μια καταχώριση μεταφράζεται ως κείμενο, προσθέστε μια απόστροφο στην αρχή κάθε καταχώρισης. Η απόστροφος δεν εμφανίζεται στο κελί.

Αντικατάσταση εισαγωγικών από τυπογραφικά εισαγωγικά

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης. Μετάβαση στην καρτέλα Τοπικές επιλογές και αποσημειώστε το Αντικατάσταση.

Τα περιεχόμενα των κελιών αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης. Πηγαίνετε στην καρτέλα Επιλογές. Απενεργοποιήστε το Κεφαλαιοποίηση του πρώτου γράμματος κάθε πρότασης.

Αντικατάσταση λέξης με άλλη λέξη

Επιλέξτε Εργαλεία - Αυτόματη διόρθωση - Επιλογές αυτόματης διόρθωσης. Πηγαίνετε στην καρτέλα Αντικατάσταση. Επιλέξτε το ζεύγος λέξεων και πατήστε στο Διαγραφή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!