Αναγνώριση ονομάτων ως διευθυνσιοδότηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κελιά που περιέχουν κείμενο ως παραπομπές σε γραμμές ή στήλες που περιέχουν αυτά τα κελιά.

Παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου

Σε αυτό το παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμβολοσειρά 'Στήλη Ένα'σε έναν τύπο για να αναφερθείτε στην περιοχή κελιών από B3 έως το B5, ή 'Στήλη Δύο' για μια περιοχή κελιών από C2 έως το C5. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 'Γραμμή Ένα' για την περιοχή κελιών από το B3 έως το D3, ή 'Γραμμή Δύο' για μια περιοχή κελιών από το B4 έως το D4 Το αποτέλεσμα ενός τύπου που χρησιμοποιεί κάποιο όνομα κελιού, παραδείγματος χάρη, SUM('Στήλη Ένα'), είναι 600.

Η αυτόματη εύρεση ετικετών είναι μια λειτουργία παλαιού τύπου και απενεργοποιημένη από προεπιλογή, καθώς μπορεί να παράγει μη αιτιοκρατική συμπεριφορά ανάλογα με το πραγματικό περιεχόμενο του εγγράφου. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Υπολογισμός και επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εύρεση ετικετών στηλών και σειρών.

Η χρήση καθορισμένων ετικετών είναι πάντα δυνατή και συμπεριφέρεται παρόμοια, αλλά με καθορισμένο τρόπο.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν εισάγετε μόνοι σας ένα όνομα ετικέτας στον τύπο, περικλείστε το όνομα σε μονά εισαγωγικά ('). Εάν εμφανίζεται ένα μονό εισαγωγικό σε ένα όνομα, πρέπει να το διπλασιάσετε, για παράδειγμα, 'Harry''s Bar'.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!