Αναγνώριση ονομάτων ως διευθυνσιοδότηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κελιά που περιέχουν κείμενο ως παραπομπές σε γραμμές ή στήλες που περιέχουν αυτά τα κελιά.

Παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου

Σε αυτό το παράδειγμα υπολογιστικού φύλλου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συμβολοσειρά 'Στήλη Ένα'σε έναν τύπο για να αναφερθείτε στην περιοχή κελιών από B3 έως το B5, ή 'Στήλη Δύο' για μια περιοχή κελιών από C2 έως το C5. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 'Γραμμή Ένα' για την περιοχή κελιών από το B3 έως το D3, ή 'Γραμμή Δύο' για μια περιοχή κελιών από το B4 έως το D4 Το αποτέλεσμα ενός τύπου που χρησιμοποιεί κάποιο όνομα κελιού, παραδείγματος χάρη, SUM('Στήλη Ένα'), είναι 600.

Αυτή η συνάρτηση είναι ενεργή από προεπιλογή. Για απενεργοποίηση αυτής της συνάρτησης, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Υπολογισμός και καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη εύρεση ετικετών στήλης και γραμμής.

Εικονίδιο συμβουλής

Εάν θέλετε αυτόματη αναγνώριση ενός ονόματος από το Calc, θα πρέπει το όνομα να αρχίζει με ένα γράμμα και να αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Εάν εισάγετε το όνομα στον τύπο εσείς οι ίδιοι, περικλείσετε το όνομα σε μονά εισαγωγικά ('). Εάν εμφανίζεται μόνο εισαγωγικό σε όνομα, θα πρέπει να εισαγάγετε μια ανάστροφη κάθετο μπροστά από το εισαγωγικό, παραδείγματος χάρη, 'Harry\'s Bar'.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!