Διαχείριση κενών κελιών

Σε παλιότερες εκδόσεις της εφαρμογής, τα κενά κελιά μετατρεπόταν σε αριθμητικό 0 ή σε κενό αλφαριθμητικό εκτός από τις περιπτώσεις άμεσης σύγκρισης όπου =A1=0 and =A1="" είχαν αποτέλεσμα TRUE αν το A1 ήταν κενό. Τώρα τα κενά εφαρμόζονται μέχρι να χρησιμοποιηθούν και έτσι both =VLOOKUP(...)=0 και =VLOOKUP(...)="" δίνουν TRUE αν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέφει κενό κελί.

Μια απλή παραπομπή σε ένα κενό κελί εμφανίζεται ακόμα σαν αριθμητικό 0 αλλά δεν είναι απαραίτητα πια αριθμητικό, επομένως συγκρίσεις με εργασία παραπομπής σε κελί επίσης αναμένονται.

Για τα ακόλουθα παραδείγματα, το Α1 περιέχει έναν αριθμό, το Β1 είναι κενό, το C1 περιέχει την παραπομπή στο Β1:

Περίπτωση

Τύπος

Αποτελέσματα και σχόλια

A1: 1
B1: <Empty>

C1: =B1

Εμφανίζει 0

=B1=0

TRUE (αληθές)

=B1=""

TRUE (αληθές)

=C1=0

TRUE (αληθές)

=C1=""

TRUE (αληθές) (προηγουμένως ήταν FALSE (ψευδές))

=ISNUMBER(B1)

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (προηγουμένως ήταν TRUE)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1)

=ISNUMBER(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1, προηγουμένως ήταν TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=ISTEXT(C1)

TRUE (αληθές)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

FALSE (B1, προηγουμένως ήταν TRUE)

=ISTEXT(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)

=ISBLANK(B1)

TRUE (αληθές)

=ISBLANK(C1)

TRUE (αληθές)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;2))

TRUE (B1, προηγουμένως ήταν FALSE)

=ISBLANK(VLOOKUP(1;A1:C1;3))

FALSE (C1)


Εικονίδιο σημείωσης

Σημειώστε ότι το πρόγραμμα Microsoft Excel συμπεριφέρεται διαφορετικά και πάντα επιστρέφει έναν αριθμό σαν αποτέλεσμα μιας παραπομπής σε ένα κενό κελί ή τύπο κελιού με το αποτέλεσμα ενός κενού κελιού. Για παράδειγμα:


Περίπτωση

Τύπος

Αποτελέσματα και σχόλια

A1: <Empty>

B1: =A1

Εμφανίζει το 0, αλλά είναι απλώς μια παραπομπή σε κενό κελί.

=ISNUMBER(A1)

FALSE

=ISTEXT(A1)

FALSE

=A1=0

TRUE (αληθές)

=A1=""

TRUE (αληθές)

=ISNUMBER(B1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(B1)

FALSE

=B1=0

TRUE (αληθές)

=B1=""

TRUE (Microsoft Excel: FALSE)

C1: =VLOOKUP(...) με αποτέλεσμα κενό κελί

εμφανίζει κενό (Microsoft Excel: εμφανίζει 0)

=ISNUMBER(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISTEXT(VLOOKUP(...))

FALSE

=ISNUMBER(C1)

FALSE (Microsoft Excel: TRUE)

=ISTEXT(C1)

FALSE


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!