Εισαγωγή κελιών

Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων Εισαγωγή κελιών, από όπου μπορείτε στο τρέχον φύλλο να εισάγετε κελιά, γραμμές και στήλες.

Εικονίδιο γραμμής εργαλείων:

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα εικονίδια:

Εισαγωγή κελιών προς τα κάτω

Μετακινεί τα περιεχόμενα της επιλεγμένης περιοχής προς τα κάτω όταν εισάγονται κελιά.

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών προς τα κάτω

Εισαγωγή κελιών προς τα δεξιά

Μετακινεί τα περιεχόμενα της επιλεγμένης περιοχής στα δεξιά όταν εισάγονται κελιά.

Εικονίδιο

Εισαγωγή κελιών δεξιά

Γραμμές

Εισάγει μία ολόκληρη γραμμή. Η θέση της γραμμής καθορίζεται από την επιλογή στο φύλλο.

Εικονίδιο

Εισαγωγή γραμμών

Στήλες

Εισάγει μια ολόκληρη στήλη.Ο αριθμός στηλών που εισάγονται καθορίζεται από τον επιλεγμένο αριθμό στηλών.

Εικονίδιο

Εισαγωγή στηλών

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!