Εισαγωγή

Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή , από όπου μπορείτε να προσθέσετε στο τρέχον φύλλο γραφικά αντικείμενα και ειδικούς χαρακτήρες.

Εικονίδιο γραμμής εργαλείων:

Icon

Εισαγωγή

Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα εικονίδια:

Μεταβλητό πλαίσιο

Εισάγει ένα αιωρούμενο πλαίσιο στο τρέχον έγγραφο. Τα αιωρούμενα πλαίσια χρησιμοποιούνται σε έγγραφα HTML για να εμφανίσουν τα περιεχόμενα ενός άλλου αρχείου.

Εικονίδιο αιωρούμενου πλαισίου

Κινούμενο Πλαίσιο

Ειδικός χαρακτήρας

Επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει χαρακτήρες από την περιοχή συμβόλων που βρίσκεται στις εγκατεστημένες γραμματοσειρές.

Εικονίδιο ειδικού χαρακτήρα

Ειδικός χαρακτήρας

Από αρχείο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου για την εισαγωγή μιας εικόνας στο τρέχον έγγραφο.

Εικονίδιο εικόνας

Εικόνα

Ήχος ή βίντεο

Εισάγει ένα αρχείο βίντεο ή ήχου στο έγγραφό σας.

Icon Media

Media / Audio or Video

Τύπος

Αντικείμενο τύπου

Εισάγει έναν τύπο στο τρέχον έγγραφο.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Διάγραμμα

Εικονίδιο διαγράμματος

Διάγραμμα

Αντικείμενο OLE

Εισαγωγή αντικειμένου OLE

Εισάγει ένα αντικείμενο OLE στο τρέχον έγγραφο. Το αντικείμενο OLE εισάγεται ως σύνδεσμος ή ως ενσωματωμένο αντικείμενο.

Icon OLE object

Αντικείμενο OLE

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!