Σμίκρυνση

Εφαρμόζει σμίκρυνση στην προβολή οθόνης του τρέχοντος εγγράφου. Ο τρέχων παράγοντας μεγέθυνσης εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.

Η ελάχιστη δυνατή κλίμακα προβολής είναι 20%.

Icon

Σμίκρυνση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!