Μεγέθυνση

Μεγεθύνει την προβολή της οθόνης του τρέχοντος εγγράφου. Ο τρέχων παράγοντας μεγέθυνσης εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.

Η μέγιστη δυνατή κλίμακα προβολής είναι 400%.

Εικονίδιο

Μεγέθυνση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!