Θέση στο έγγραφο

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος φύλλου και το συνολικό πλήθος των φύλλων εργασίας στο υπολογιστικό φύλλο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!