Επιλογή θεμάτων

Εφαρμόζει ένα πρότυπο μορφοποίησης στα επιλεγμένα κελιά. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν γραμματοσειρές, περιγράμματα και πληροφορίες για το χρώμα του παρασκηνίου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Μορφή - Θέματα υπολογιστικού φύλλου.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Επιλέξτε Διάταξη - Θέματα υπολογιστικού φύλλου.

Από τις γραμμές εργαλείων:

Εικονίδιο Θέματα

Επιλέξτε θέματα


Κάντε κλικ στο θέμα μορφοποίησης που επιθυμείτε να εφαρμοστεί και ύστερα στο κουμπί OK.

Επιλογή θεμάτων για φύλλα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!