Επιλογή θεμάτων

Εφαρμόζει ένα πρότυπο μορφοποίησης στα επιλεγμένα κελιά. Τα πρότυπα περιλαμβάνουν γραμματοσειρές, περιγράμματα και πληροφορίες για το χρώμα του παρασκηνίου.

Icon

Επιλογή θεμάτων

Κάντε κλικ στο θέμα μορφοποίησης που επιθυμείτε να εφαρμοστεί και ύστερα στο κουμπί OK.

Επιλογή θεμάτων για υπολογιστικά φύλλα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!