Αποδοχή

Αποδέχεται τα περιεχόμενα στη Γραμμή εισαγωγής, και ύστερα εισάγει τα περιεχόμενα στο τρέχον κελί.

Icon

Αποδοχή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!