Ακύρωση

Κάνει απαλοιφή των περιεχομένων στη Γραμμή εισαγωγής, ή ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε εφαρμόσει σε έναν υπάρχοντα τύπο.

Icon

Ακύρωση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!