Γραμμή εισαγωγής

Πληκτρολογήστε το μαθηματικό τύπο που επιθυμείτε να προσθέσετε στο τρέχον κελί. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο εικονίδιο Οδηγός συνάρτησης για να εισάγετε μια προκαθορισμένη συνάρτηση στον τύπο.

Εισαγωγή τύπων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!