Συνάρτηση

Προσθέτει έναν τύπο στο τρέχον κελί. Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, και ύστερα εισάγετε τον τύπο στη Γραμμή εισαγωγής.

Αυτό το εικονίδιο είναι διαθέσιμο μόνο όταν το πλαίσιο γραμμή εισόδου δεν είναι ενεργό.

Εικονίδιο

Συνάρτηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!