Πεδίο ονόματος

Εμφανίζει την παραπομπή για το τρέχον κελί, την περιοχή των επιλεγμένων κελιών ή το όνομα της περιοχής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια περιοχή κελιών, και έπειτα να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για αυτή την περιοχή στο Πεδίο ονόματος.

Περιοχή φύλλου σύνθετου πλαισίου

Πεδίο ονόματος

Για μετάβαση σε συγκεκριμένο κελί, ή για επιλογή περιοχής κελιών, πληκτρολογήστε την αναφορά κελιού, ή την αναφορά περιοχής κελιών σε αυτό το πλαίσιο, π.χ. F1, ή A1:C4. Μπορείτε επίσης να εισάγετε πλήρες όνομα φύλλου· τότε η συμβουλή αλλάζει σε "Μετάβαση σε φύλλο" και πατώντας Enter αλλάζει σε αυτό το φύλλο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!