Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου

Αφαιρεί το τελικό δεκαδικό ψηφίο από τους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Εικονίδιο διαγραφής δεκαδικής θέσης

Μορφή αριθμού: Διαγραφή δεκαδικού ψηφίου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!