Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου

Προσθέτει ένα δεκαδικό ψηφίο στους αριθμούς των επιλεγμένων κελιών.

Εικονίδιο προσθήκης δεκαδικής θέσης

Μορφή αριθμού: Προσθήκη δεκαδικού ψηφίου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!