Μορφή αριθμού: Προεπιλογή

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη μορφή του αριθμού στα επιλεγμένα κελιά.

Εικονίδιο τυπικής μορφής

Μορφή αριθμού: Τυπική

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!