Μορφή αριθμού: Ποσοστό

Εφαρμόζει τη μορφή ποσοστού στα επιλεγμένα κελιά.

Εικονίδιο

Μορφή αριθμού: Ποσοστό

Μπορείτε επίσης, μετά τον αριθμό, να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο του ποσοστού (%):

το 1% αντιστοιχεί σε 0,01

το 1 + 16% αντιστοιχεί σε 116% ή 1,16

το 1%% αντιστοιχεί σε 0,0001

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!