Μορφή αριθμού: Νομισματική

Εφαρμόζει την προεπιλεγμένη νομισματική μορφή στα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών.

Εικονίδιο μορφής αριθμού νομίσματος

Μορφή αριθμού: Νομισματική

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!