Κείμενο σε στήλες

Ανοίγει τον διάλογο κείμενο σε στήλες, όπου μπορείτε να εισάγετε ρυθμίσεις επέκτασης των περιεχομένων των επιλεγμένων κελιών σε πολλαπλά κελιά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Κείμενο σε στήλες.


Για να επεκτείνετε τα περιεχόμενα κελιών σε πολλά κελιά

Μπορείτε να επεκτείνετε τα κελιά που περιέχουν τιμές χωρισμένες με κόμμα (CSV) σε πολλαπλά κελιά στην ίδια γραμμή.

Π.χ. το κελί Α1 περιέχει τις διαχωρισμένες με κόμμα τιμές 1,2,3,4, και το κελί Α2 περιέχει το κείμενο A,B,C,D.

  1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που επιθυμείτε να επεκτείνετε.

  2. Επιλέξτε Δεδομένα - Κείμενο σε στήλες.

    Βλέπετε το παράθυρο διαλόγου Κείμενο σε στήλες.

  3. Επιλέξτε τα διαχωριστικά. Η προεπισκόπηση δείχνει πως τα περιεχόμενα του τρέχοντος κελιού θα μετατραπούν σε πολλαπλά κελιά.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα σταθερό πλάτος και μετά πατήστε στο χάρακα στην προεπισκόπηση για να ορίσετε τις θέσεις διαχωρισμού των κελιών.

Μπορείτε να επιλέξετε ή να εισάγετε διαχωριστικούς χαρακτήρες για καθορίσετε τις θέσεις των σημείων αλλαγής. Οι διαχωριστικοί χαρακτήρες αφαιρούνται από τα περιεχόμενα των κελιών που προκύπτουν.

Στο παράδειγμα, επιλέγετε το κόμμα ως διαχωριστικό χαρακτήρα. Τα κελιά Α1 και Β1 θα επεκταθούν σε τέσσερις στήλες. το Α1 περιέχει 1, το Α2 περιέχει 2 κ.ο.κ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!