Έλεγχος t κατά ζεύγη

Υπολογίζει τον έλεγχο t κατά ζεύγη των δύο δειγμάτων δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Έλεγχος t κατά ζεύγη


Ένας έλεγχος t κατά ζεύγη είναι οποιοσδήποτε έλεγχος στατιστικής υπόθεσης που ακολουθεί την κατανομή t του Student.

note

Για περισσότερες πληροφορίες για τους ελέγχους t κατά ζεύγη, δείτε το σχετικό άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή μεταβλητής 1: Η αναφορά της περιοχής της πρώτης σειράς δεδομένων για ανάλυση.

Περιοχή μεταβλητής 2: Η αναφορά της περιοχής της δεύτερης σειράς δεδομένων για ανάλυση.

Αποτέλεσμα: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής όπου θα εμφανιστεί ο έλεγχος.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Αποτελέσματα για έλεγχο t κατά ζεύγη:

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τον έλεγχο t κατά ζεύγη για τις παραπάνω σειρές δεδομένων:

έλεγχος t κατά ζεύγη

Άλφα

0.05

Υποτιθέμενη μέση διαφορά

0

Μεταβλητή 1

Μεταβλητή 2

Διάμεσος

16.9230769231

20.4615384615

Διακύμανση

125.0769230769

94.4358974359

Παρατηρήσεις

13

13

Συσχέτιση Pearson

-0.0617539772

Παρατηρούμενη μέση διαφορά

-3.5384615385

Διακύμανση διαφορών

232.9358974359

df

12

Στατιστική t

-0.8359262137

P (T<=t) μονόπλευρη

0.2097651442

Κρίσιμη t μονόπλευρη

1.7822875556

P (T<=t) δίπλευρη

0.4195302884

Κρίσιμη t δίπλευρη

2.1788128297


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!