Έλεγχος χι στο τετράγωνο

Υπολογίζει τον έλεγχο χι στο τετράγωνο δείγματος δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Έλεγχος χι στο τετράγωνο


note

Για περισσότερες πληροφορίες στους ελέγχους χι στο τετράγωνο, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σύνολα δεδομένων.

A

B

1

28

19

2

26

13

3

31

12

4

23

5

5

20

34

6

27

31

7

28

31

8

14

12

9

4

24

10

0

23

11

2

19

12

8

10

13

9

33


Αποτελέσματα του ελέγχου χι στο τετράγωνο:

Έλεγχος ανεξαρτησίας (χι στο τετράγωνο)

Άλφα

0.05

df

12

Τιμή P

2.32567054678584E-014

Στατιστική ελέγχου

91.6870055842

Κρίσιμη τιμή

21.0260698175


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!