Δειγματοληψία

Δημιουργία πίνακα με δεδομένα που ελήφθησαν από έναν άλλο πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Δειγματοληψία


Η δειγματοληψία σας επιτρέπει να επιλέξετε δεδομένα από μια προέλευση πίνακα για να συμπληρώσετε έναν πίνακα προορισμού. Η δειγματοληψία μπορεί να είναι τυχαία ή σε περιοδική βάση.

note

Η δειγματοληψία γίνεται κατά γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι τα δειγματοληπτικά δεδομένα θα επιλέξουν ολόκληρη τη γραμμή του πίνακα προέλευσης και θα την αντιγράψουν σε μια γραμμή του πίνακα προορισμού.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Μέθοδος δειγματοληψίας

Τυχαία: Επιλέγει ακριβώς τις γραμμές στο Μέγεθος δείγματος του πίνακα προέλευσης κατά τυχαίο τρόπο.

Μέγεθος δείγματος: Ο αριθμός των δειγματοληπτικών γραμμών από τον πίνακα προέλευσης.

Περιοδικός: Επιλέγει τις γραμμές με βήμα που καθορίζεται από την Περίοδο.

Περίοδος: ο αριθμός των γραμμών που παραλείπονται περιοδικά κατά τη δειγματοληψία.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα του πίνακα δεδομένων προέλευσης για δειγματοληψία:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Η δειγματοληψία με περίοδο 2 θα καταλήξει στον παρακάτω πίνακα:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!