Δειγματοληψία

Δημιουργία πίνακα με δεδομένα που ελήφθησαν από έναν άλλο πίνακα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Δειγματοληψία


Η δειγματοληψία σάς επιτρέπει να επιλέξετε δεδομένα από έναν πίνακα προέλευσης (πληθυσμός) για να συμπληρώσετε έναν πίνακα προορισμού. Η δειγματοληψία μπορεί να είναι τυχαία ή σε περιοδική βάση, καθώς και με ή χωρίς αντικατάσταση δείγματος στον πίνακα προέλευσης.

note

Η δειγματοληψία γίνεται κατά γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι τα δειγματοληπτικά δεδομένα θα επιλέξουν ολόκληρη τη γραμμή του πίνακα προέλευσης και θα την αντιγράψουν σε μια γραμμή του πίνακα προορισμού.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Μέθοδος δειγματοληψίας

Τυχαία

Επιλέγει ακριβώς τις γραμμές Μέγεθος δείγματος του πίνακα προέλευσης με τυχαίο τρόπο.

Μέγεθος δείγματος

Αριθμός γραμμών δειγματοληψίας από τον πίνακα προέλευσης. Το μέγεθος του δείγματος περιορίζεται στο μέγεθος του πληθυσμού για όλες τις μεθόδους δειγματοληψίας χωρίς αντικατάσταση.

Με αντικατάσταση

Όταν σημειωθεί, επαναφέρει τα δείγματα στον πληθυσμό (πίνακας προέλευσης) μετά την κλήρωση. Ένα δείγμα μπορεί να ληφθεί περισσότερες από μία φορές και επομένως είναι δυνατό μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος από τον πληθυσμό. Αυτή η επιλογή είναι αμοιβαία αποκλειστική με την Διατήρηση σειράς. Όταν δεν είναι επιλεγμένο, ένα δείγμα που κληρώθηκε δεν επιστρέφεται στον πληθυσμό και το μέγεθος του δείγματος περιορίζεται στο μέγεθος του πληθυσμού.

Διατήρηση σειράς

Όταν σημειωθεί, τα δείγματα λαμβάνονται κατά σειρά δεδομένων πληθυσμού. Τα δείγματα δεν επιστρέφονται στον πληθυσμό (αποκλειστικά με Με αντικατάσταση). Αυτή η επιλογή σημειώνεται αυτόματα για Περιοδική δειγματοληψία. Όταν δεν είναι επιλεγμένη, τα δείγματα λαμβάνονται με τυχαία σειρά.

Περιοδικά

Επιλέγει γραμμές με ρυθμό που ορίζεται από την Περίοδο.

Περίοδος

Ο αριθμός των γραμμών που πρέπει να παραλείπονται περιοδικά κατά τη δειγματοληψία. Η Περίοδος περιορίζεται στο μέγεθος του πληθυσμού.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα του πίνακα δεδομένων προέλευσης για δειγματοληψία:

A

B

C

1

11

21

31

2

12

22

32

3

13

23

33

4

14

24

34

5

15

25

35

6

16

26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39


Η δειγματοληψία με περίοδο 2 θα καταλήξει στον παρακάτω πίνακα:

12

22

32

14

24

34

16

26

36

18

28

38


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!