Ανάλυση παλινδρόμησης

Πραγματοποιεί ανάλυση γραμμικής, λογαριθμικής παλινδρόμησης ή παλινδρόμησης δύναμης ενός συνόλου δεδομένων που περιλαμβάνει μία εξαρτώμενη μεταβλητή και πολλαπλές ανεξάρτητες μεταβλητές.

Για παράδειγμα, μια απόδοση καλλιεργειών (εξαρτώμενη μεταβλητή) μπορεί να σχετίζεται με τις βροχοπτώσεις, τις συνθήκες θερμοκρασίας, την ηλιοφάνεια, την υγρασία, την ποιότητα του εδάφους και πολλά άλλα, που όλες τους είναι ανεξάρτητες μεταβλητές.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Παλινδρόμηση


Εικονίδιο σημείωσης

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση παλινδρόμησης, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της βικιπαίδειας.


Δεδομένα

Περιοχή ανεξάρτητων μεταβλητών (X):

Εισαγάγετε νια μόνο περιοχή που περιέχει πολλαπλές ανεξάρτητες παρατηρήσεις μεταβλητών (κατά μήκος στηλών ή γραμμών). Όλες οι παρατηρήσεις μεταβλητών Χ πρέπει να εισαχθούν η μία δίπλα στην άλλη στον ίδιο πίνακα.

Περιοχή εξαρτημένης μεταβλητής (Y):

Εισαγάγετε το εύρος που περιέχει την εξαρτημένη μεταβλητή της οποίας πρόκειται να υπολογιστεί η παλινδρόμηση.

Και οι δύο περιοχές X και Y έχουν ετικέτες

Επιλέξτε για να χρησιμοποιήσετε την πρώτη γραμμή (ή στήλη) των συνόλων δεδομένων ως ονόματα μεταβλητών στην περιοχή εξόδου.

Προκύπτει:

Η αναφορά του επάνω αριστερού κελιού της περιοχής όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Τύποι παλινδρόμησης εξόδου

Ορισμός του τύπου παλινδρόμησης. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμοι τύποι:

Επιλογές

Επίπεδο εμπιστοσύνης

Μια αριθμητική τιμή μεταξύ 0 και 1 (αποκλειστική), η προεπιλογή είναι 0,95. Το Calc χρησιμοποιεί αυτό το ποσοστό για να υπολογίσει τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης για καθεμία από τις εκτιμήσεις (δηλαδή τις κλίσεις και την τομή).

Υπολογισμός υπολοίπων

Επιλέξτε εάν θα συμμετάσχετε ή θα αποχωρήσετε από τον υπολογισμό των υπολοίπων, κάτι που μπορεί να είναι επωφελές σε περιπτώσεις όπου σας ενδιαφέρουν μόνο οι εκτιμήσεις κλίσεων και τομών και τα στατιστικά τους. Τα υπόλοιπα δίνουν πληροφορίες για το πόσο αποκλίνουν τα πραγματικά σημεία δεδομένων από τα προβλεπόμενα σημεία δεδομένων, με βάση το μοντέλο παλινδρόμησης.

Εξαναγκασμός της τομής στο μηδέν

Υπολογίζει το μοντέλο παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας το μηδέν ως τομή, αναγκάζοντας έτσι το μοντέλο να περάσει από την αρχή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!