Κυλιόμενος μέσος όρος

Υπολογίζει τον κυλιόμενο μέσο όρο σειράς χρόνου

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Κυλιόμενος μέσος όρος


note

Για περισσότερες πληροφορίες για τον κυλιόμενο μέσο όρο, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Περικοπή περιοχής εισόδου στο πραγματικό περιεχόμενο δεδομένων

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να επιτρέπεται η περικοπή της περιοχής εισόδου στο πραγματικό περιεχόμενο δεδομένων πριν από τον υπολογισμό του κινούμενου μέσου όρου. Η περικοπή δεδομένων αγνοεί τα αχρησιμοποίητα ή άδεια κελιά μετά το τελευταίο μη κενό κελί στην περιοχή εισόδου, μειώνοντας έτσι το υπολογιστικό φορτίο του κινούμενου μέσου όρου στα πραγματικά δεδομένα. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράμετροι

Διάστημα: Ο αριθμός των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του κυλιόμενου μέσου όρου.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σειρές χρόνου, μια που αναπαριστά μια κρουστική συνάρτηση για χρόνο t=0 και η άλλη μια κρουστική συνάρτηση τον χρόνο t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Αποτελέσματα του κυλιόμενου μέσου όρου:

Στήλη 1

Στήλη 2

#Δ/Υ

#Δ/Υ

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#Δ/Υ

#Δ/Υ


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!