Κυλιόμενος μέσος όρος

Υπολογίζει τον κυλιόμενο μέσο όρο σειράς χρόνου

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Κυλιόμενος μέσος όρος


note

Για περισσότερες πληροφορίες για τον κυλιόμενο μέσο όρο, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράμετροι

Διάστημα: Ο αριθμός των δειγμάτων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του κυλιόμενου μέσου όρου.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σειρές χρόνου, μια που αναπαριστά μια κρουστική συνάρτηση για χρόνο t=0 και η άλλη μια κρουστική συνάρτηση τον χρόνο t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Αποτελέσματα του κυλιόμενου μέσου όρου:

Στήλη 1

Στήλη 2

#Δ/Υ

#Δ/Υ

0.3333333333

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0.3333333333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#Δ/Υ

#Δ/Υ


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!