Ανάλυση Φουριέ

Παράγει την ανάλυση Φουριέ συνόλου δεδομένων υπολογίζοντας τον διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ (DFT) πίνακα εισόδου μιγαδικών αριθμών χρησιμοποιώντας μερικούς αλγορίθμους γρήγορων μετασχηματισμών Φουριέ (FFT).

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Ανάλυση Φουριέ


note

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανάλυση Φουριέ, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Η περιοχή εισόδου έχει ετικέτα: Σημειώστε όταν η πρώτη γραμμή ή στήλη του πίνακα εισόδου είναι στην πραγματικότητα ετικέτα και όχι τμήμα της ανάλυσης δεδομένων.

Η περιοχή εισόδου είναι μια περιοχή 2 x N ή N x 2 που αναπαριστά πίνακα μιγαδικών αριθμών για μεταμόρφωση, όπου Ν είναι το μήκος του πίνακα. Ο πίνακας αναπαριστά το πραγματικό και το φανταστικό τμήμα των δεδομένων.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Επιλογές:

Αντιστροφή: Όταν σημειωθεί, υπολογίζει τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό Φουριέ.

Πολικό: Όταν σημειωθεί, τα αποτελέσματα είναι σε πολικές συντεταγμένες (μέγεθος, φάση).

Ελάχιστο μέγεθος για έξοδο πολικής μορφής (σε dB): χρησιμοποιείται μόνο όταν η έξοδος είναι σε πολική μορφή. Όλα τα συστατικά συχνότητας με μέγεθος μικρότερο από αυτήν την τιμή σε decibels θα κατασταλλούν με καταχώριση μηδενικού μεγέθους-φάσης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν κοιτάτε στο φάσμα μεγέθους-φάσης σήματος, επειδή υπάρχει πάντα κάποια ελάχιστη ποσότητα σφάλματος στρογγυλοποίησης όταν γίνονται αλγόριθμοι FFT και καταλήγει σε εσφαλμένη μη μηδενική φάση και μη υφιστάμενες συχνότητες. Παρέχοντας κατάλληλη τιμή σε αυτήν την παράμετρο, αυτές οι μη υφιστάμενες συνιστώσες συχνότητας μπορούν να κατασταλλούν.

Άνοιγμα αρχείου με παράδειγμα:

Παραδείγματα

Τα δεδομένα προέλευσης για αυτό το παράδειγμα είναι τα ίδια με της σελίδας συνάρτησης FOURIER.

Μετασχηματισμός Φουριέ

Μετασχηματισμός Φουριέ

Περιοχή δεδομένων εισόδου: $B$6:$C$40

Περιοχή δεδομένων εισόδου: $B$6:$C$40

Πραγματικός

Φανταστικός

Μέγεθος

Φάση

17.1775578743134

3.88635177703826E-15

17.1775578743134

2.26245884628906E-16

3.428868795359

2.37164790000189

4.16915518748944

0.605113892937279

-6.80271615433369

-15.1345439297576

16.5931120359682

-1.99322000923881

-1.605447356601

-5.08653060378972

5.33387802617444

-1.87652762269615

0.395847917447356

-2.41926785527625

2.45143886917874

-1.40861048708919

-1.49410383304833

-2.39148041275

2.81984482347817

-2.12922380028329

0.87223579298981

-1.14394086206797

1.43853952829993

-0.919353665468368

1.5332458505929

0.678159168870983

1.6765269746366

0.416434654153369

0.450563708411459

0.22911248792634

0.505470263676592

0.470425948779898

0.545106616940358

0.411028927740438

0.682704916689207

0.646077879418302

2.22685996425193

-2.43092236748302

3.29670879167654

-0.829181229907427

-1.61522859107175

-2.41682657284899

2.90689079338124

-2.15994697868441

1.30245078290168

1.45443785733126

1.95237484175544

0.840472341525344

1.57930628561185

-1.33862736591677

2.07029745895472

-0.70310180067089

-1.07572227365276

-0.921557968003809

1.41649126309482

-2.43322886402899

-0.055782417923803

-1.81336029451831

1.81421807837012

-1.60154853447151

-0.577666040004067

1.38887243891951

1.50421564456836

1.96495487990047

-0.826878282157686

-0.186591000796403

0.847669685126376

-2.91965280961949

-0.826878282157715

0.186591000796416

0.847669685126408

2.91965280961948

-0.577666040004051

-1.38887243891954

1.50421564456838

-1.96495487990045

-0.055782417923785

1.81336029451832

1.81421807837012

1.6015485344715

-1.07572227365276

0.921557968003802

1.41649126309482

2.433228864029

1.57930628561187

1.33862736591678

2.07029745895474

0.703101800670888

1.3024507829017

-1.45443785733125

1.95237484175543

-0.840472341525331

-1.61522859107176

2.416826572849

2.90689079338125

2.15994697868441

2.22685996425191

2.43092236748304

3.29670879167653

0.829181229907435

0.545106616940365

-0.411028927740441

0.682704916689214

-0.646077879418299

0.450563708411458

-0.229112487926344

0.505470263676594

-0.470425948779905

1.53324585059292

-0.678159168870965

1.6765269746366

-0.416434654153355

0.872235792989797

1.14394086206799

1.43853952829994

0.919353665468386

-1.49410383304834

2.39148041275001

2.81984482347818

2.12922380028329

0.395847917447327

2.41926785527626

2.45143886917875

1.4086104870892

-1.60544735660102

5.08653060378972

5.33387802617445

1.87652762269616

-6.80271615433379

15.1345439297575

16.5931120359682

1.99322000923882

3.42886879535907

-2.37164790000194

4.16915518748952

-0.605113892937279


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!