Εκθετική εξομάλυνση

Αποτελέσματα σε σειρά εξομαλυμένων δεδομένων

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Εκθετική εξομάλυνση


Η εκθετική εξομάλυνση είναι τεχνική φιλτραρίσματος που όταν εφαρμόζεται σε σύνολο δεδομένων, παράγει εξομαλυμένα αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς όπως στο χρηματιστήριο, στα οικονομικά και σε δειγματοληπτικές μετρήσεις.

note

Για περισσότερες πληροφορίες για τη δειγματοληπτική εξομάλυνση, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράμετροι

Συντελεστής εξομάλυνσης: Μια παράμετρος μεταξύ 0 και 1 που αντιπροσωπεύει τον συντελεστή απόσβεσης στην εξίσωση εξομάλυνσης.

Παράδειγμα

Ο παρακάτω πίνακας έχει δύο σειρές χρόνου, μια που αναπαριστά μια κρουστική συνάρτηση για χρόνο t=0 και η άλλη μια κρουστική συνάρτηση τον χρόνο t=2.

A

B

1

1

0

2

0

0

3

0

1

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0


Η τελική εξομάλυνση είναι παρακάτω με συντελεστή εξομάλυνσης 0,5:

Άλφα

0.5

Στήλη 1

Στήλη 2

1

0

1

0

0.5

0

0.25

0.5

0.125

0.25

0.0625

0.125

0.03125

0.0625

0.015625

0.03125

0.0078125

0.015625

0.00390625

0.0078125

0.001953125

0.00390625

0.0009765625

0.001953125

0.0004882813

0.0009765625

0.0002441406

0.0004882813


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!