Συνδιακύμανση

Υπολογίζει τη συνδιακύμανση δύο συνόλων αριθμητικών δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Συνδιακύμανση


Η συνδιακύμανση είναι μέτρο του πόσο δύο τυχαίες μεταβλητές αλλάζουν μαζί.

note

Για περισσότερες πληροφορίες στη στατική διακύμανση, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A

B

C

1

Μαθηματικά

Φυσική

Βιολογία

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της συνδιακύμανσης των παραπάνω δεδομένων του δείγματος.

Συνδιακυμάνσεις

Στήλη 1

Στήλη 2

Στήλη 3

Στήλη 1

126.8099173554

Στήλη 2

-61.4444444444

258.41

Στήλη 3

-32

53.11

204.61


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!