Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)

Παράγει την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) δεδομένου συνόλου δεδομένων

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Στατιστική - Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA)


ANOVA είναι το ακρωνύμιο για ANalysis Of VAriance. Αυτό το εργαλείο παράγει την ανάλυση διακύμανσης δεδομένου συνόλου δεδομένων.

note

Για περισσότερες πληροφορίες για το ANOVA, δείτε το αντίστοιχο άρθρο της Wikipedia.


Δεδομένα

Περιοχή εισόδου: Η αναφορά της περιοχής των δεδομένων προς ανάλυση.

Αποτελέσματα στο: Η αναφορά του πάνω αριστερού κελιού της περιοχής, όπου θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

Ομαδοποιημένα κατά:

Επιλέξτε αν τα δεδομένα εισόδου έχουν διάταξη στηλών ή γραμμών.

Τύπος

Επιλέξτε εάν η ανάλυση είναι για μοναδικό παράγοντα, ή για δύο παράγοντες ANOVA.

Παράμετροι

Άλφα: το επίπεδο σημαντικότητας της δοκιμής.

Γραμμές ανά δείγμα: Καθορίστε πόσες γραμμές έχει ένα δείγμα.

Παράδειγμα

Τα παρακάτω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα

A

B

C

1

Μαθηματικά

Φυσική

Βιολογία

2

47

67

33

3

36

68

42

4

40

65

44

5

39

64

60

6

38

43

7

47

84

62

8

29

80

51

9

27

49

40

10

57

49

12

11

56

33

60

12

57

13

26


Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) των παραπάνω δεδομένων δείγματος.

ANOVA - Μοναδικός παράγοντας

Άλφα

0.05

Ομάδες

Πλήθος

Άθροισμα

Μέση τιμή

Διακύμανση

Στήλη 1

11

461

41.9090909091

139.4909090909

Στήλη 2

10

597

59.7

287.1222222222

Στήλη 3

10

447

44.7

227.3444444444

Προέλευση διακύμανσης

SS

df

MS

F

Τιμή P

Κρίσιμη F

Μεταξύ ομάδων

1876.5683284457

2

938.2841642229

4.3604117704

0.0224614952

3.340385558

Μέσα στις ομάδες

6025.1090909091

28

215.1824675325

Άθροισμα

7901.6774193548

30


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!