Γραμμές σπίθας (Sparklines)

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες γραμμών σπίθας (Sparklines) για να ορίσει ιδιότητες των γραμμών σπίθας.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Από τη γραμμή μενού:

Επιλέξτε Εισαγωγή - Γραμμή σπίθας (Sparkline).

Από το μενού περιβάλλοντος:

Επιλέξτε Γραμμές σπίθας (Sparklines) - Γραμμές σπίθας.

Από τη διεπαφή με καρτέλες:

Στο μενού Δεδομένα της καρτέλας Δεδομένα, επιλέξτε Γραμμές σπίθας (Sparklines) - Γραμμές σπίθας.


Οι γραμμές σπίθας (Sparklines) είναι μικρά γραφήματα δεδομένων που εμφανίζονται μέσα σε ένα κελί.

Οι γραμμές σπίθας (Sparklines) ορίζονται για ένα κελί, αλλά πολλές γραμμές σπινθήρων μπορούν να ενωθούν σε μια ομάδα. Η ομάδα μοιράζεται τις ίδιες ιδιότητες για την απόδοση της γραμμής σπίθας. Τα μοναδικά δεδομένα που ορίζονται μόνο για μία γραμμή σπίθας είναι το εύρος δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει μια γραμμή σπίθας για απόδοση.

Δεδομένα

Περιοχή εισαγωγής: εισαγάγετε την περιοχή κελιών των δεδομένων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συρρίκνωση για να επιλέξετε την περιοχή δεδομένων με το ποντίκι.

Περιοχή εξόδου: επιλέξτε την περιοχή κελιών που θα λάβετε τη γραμμή σπίθας (sparkline). Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συρρίκνωση για να επιλέξετε την περιοχή κελιών με το ποντίκι.

Ιδιότητες

Τύπος: επιλέξτε τον τύπο γραμμής σπίθας (sparkline) στον αναπτυσσόμενη κατάλογο. Οι επιλογές είναι:

Πάχος γραμμής: εισαγάγετε τον αριθμό πάχους της γραμμής χειροκίνητα, ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιστροφής.

Εμφάνιση κενών κελιών ως: οι επιλογές είναι διαθέσιμες στον αναπτυσσόμενο κατάλογο:

Εμφάνιση κρυφών: επιλέξτε για να εμφανίζονται όλες οι στήλες ή οι στοίβες στην περιοχή, ακόμη και όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε κρυφά κελιά. Εάν δεν είναι επιλεγμένο, τα κρυφά δεδομένα αγνοούνται.

Δεξιά προς τα αριστερά: ελέγξτε ώστε οι γραμμές σπίθας να εμφανίζουν τα δεδομένα με αντίστροφη σειρά.

Χρώματα

Σειρά: επιλέξτε το κύριο χρώμα για τις γραμμές σπίθας.

Αρνητικά σημεία: σημειώστε και επιλέξτε το χρώμα για τα αρνητικά σημεία.

Υψηλά σημεία: σημειώστε και επιλέξτε το χρώμα για τα υψηλά σημεία.

Χαμηλά σημεία: σημειώστε και επιλέξτε το χρώμα για τα χαμηλά σημεία.

Σημειωτής: σημειώστε και επιλέξτε το χρώμα για τα σημεία δεδομένων (μόνο τύπος γραμμής).

Πρώτο σημείο: σημειώστε και επιλέξτε το χρώμα για το πρώτο σημείο.

Τελευταίο σημείο: σημειώστε και επιλέξτε το χρώμα για το τελευταίο σημείο.

Άξονες

Εμφάνιση άξονα X: επιλέξτε για να εμφανίσετε τον άξονα Χ για γραμμές σπίθας (sparklines).

Ελάχιστο κάθετο, μέγιστο κάθετο: σημειώστε για να ορίσετε την ελάχιστη (μέγιστη) τιμή για τον άξονα Υ. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!