Επιλογές αλγορίθμων επιλύτη

εξελικτικός αλγόριθμος DEPS

Το DEPS αποτελείται από δύο ανεξάρτητους αλγόριθμους: τη διαφορική εξέλιξη και τη βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων. Και τα δύο είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για αριθμητικά προβλήματα, όπως η μη γραμμική βελτιστοποίηση, και είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους καθώς εξομαλύνουν τα μειονεκτήματα του άλλου.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Ρυθμός αλλαγής πράκτορα

Καθορίζει την πιθανότητα ενός ατόμου να επιλέξει τη διαφορική στρατηγική εξέλιξης.

Οι μεταβλητές θεωρούνται ως μη αρνητικές

Σημείωση για εξαναγκασμό των μεταβλητών να είναι μόνο θετικές.

DE: Πιθανότητα διασταύρωσης

Καθορίζει την πιθανότητα της οντότητας να συνδυαστεί με το γενικό βέλτιστο σημείο. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί διασταύρωση, το σημείο δημιουργείται από τη μνήμη της οντότητας.

DE: Συντελεστής κλιμάκωσης

Κατά τη διασταύρωση, ο συντελεστής κλιμάκωσης αποφασίζει για την “ταχύτητα” της κίνησης.

Κύκλοι μάθησης

Καθορίζει τον αριθμό των επαναλήψεων, που πρέπει να κάνει ο αλγόριθμος. Σε κάθε επανάληψη, όλες οι οντότητες μαντεύουν τη βέλτιστη λύση και μοιράζονται τη γνώση τους.

PS: Γνωστική σταθερά

Καθορίζει τη σπουδαιότητα της δικής της μνήμης (ιδιαίτερα το καλύτερο σημείο που επιτεύχθηκε μέχρι τώρα).

PS: Συντελεστής περιορισμού

Καθορίζει την ταχύτητα με την οποία τα σωματίδια/οντότητες κινούνται μεταξύ τους.

PS: Πιθανότητα μετάλλαξης

Καθορίζει την πιθανότητα, που αντί για μετακίνηση ενός συστατικού του σωματιδίου προς το άριστο σημείο, επιλέγει τυχαία μια νέα τιμή από την έγκυρη περιοχή για αυτήν τη μεταβλητή.

PS: Κοινωνική σταθερά

Καθορίζει τη σπουδαιότητα του καθολικού άριστου σημείου μεταξύ όλων των σωματιδίων/οντοτήτων.

Εμφάνιση βελτιωμένης κατάστασης επιλύτη

Εάν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται ένας πρόσθετος διάλογος κατά τη διαδικασία επίλυσης που δίνει πληροφορίες για την τρέχουσα διεργασία, το επίπεδο στασιμότητας, την τρέχουσα βέλτιστη γνωστή λύση, καθώς και την πιθανότητα διακοπής ή συνέχισης της επίλυσης.

Μέγεθος σμήνους

Καθορίζει τον αριθμό των οντοτήτων που συμμετέχουν στη διεργασία μάθησης. Κάθε οντότητα βρίσκει τις δικές του λύσεις και συνεισφέρει στη γενική γνώση.

Όριο στασιμότητας

Εάν αυτός ο αριθμός των οντοτήτων βρήκε λύσεις μέσα σε μια κλειστή περιοχή, η επανάληψη σταματά και η καλύτερη από αυτές τις τιμές επιλέγεται ως βέλτιστη.

Ανοχή στασιμότητας

Καθορίζει σε ποια περιοχή οι λύσεις θεωρούνται “παρόμοιες”.

Χρήση συγκριτή ACR

Εάν είναι απενεργοποιημένο (προεπιλογή), χρησιμοποιείται ο συγκριτής BCH. Συγκρίνει δύο οντότητες κοιτώντας πρώτα τις παραβιάσεις περιορισμών τους και μόνο εάν είναι ίσα, υπολογίζει την τρέχουσα λύση τους.

Εάν είναι ενεργό, χρησιμοποιείται ο συγκριτής ACR. Συγκρίνει δύο οντότητες ανάλογα με την τρέχουσα επανάληψη και μετρά την ποιότητά τους γνωρίζοντας τις χειρότερες γνωστές λύσεις για τις βιβλιοθήκες (ως προς τις παραβιάσεις των περιορισμών τους).

Χρησιμοποιήστε τυχαίο σημείο έναρξης

Εάν είναι ενεργό, η βιβλιοθήκη γεμίζεται προς τα πάνω απλά με τυχαία επιλεγμένα σημεία.

Εάν είναι ανενεργό οι τρέχουσες παρούσες τιμές (όπως δίνονται από τον χρήστη) εισάγονται στη βιβλιοθήκη ως σημείο αναφοράς.

Πρόβλεψη ορίων μεταβλητής

Εάν είναι ενεργή, ο αλγόριθμος προσπαθεί να βρει τα όρια της μεταβλητής κοιτώντας στις αρχικές τιμές.

Κατώφλι ορίων μεταβλητής

Κατά την πρόβλεψη ορίων μεταβλητής, αυτό το κατώφλι καθορίζει, πώς μετατοπίζονται οι αρχικές τιμές για να δομήσουν τα όρια. Ως παράδειγμα υπολογισμού αυτών των τιμών, δείτε το εγχειρίδιο στη βικιπαίδεια.


Εξελικτικός αλγόριθμος SCO

Η κοινωνική γνωστική βελτιστοποίηση λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη συμπεριφορά μάθησης και μερισμού των πληροφοριών. Κάθε οντότητα έχει πρόσβαση σε μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη με τη γνώση να μοιράζεται μεταξύ όλων των οντοτήτων.

Ρύθμιση

Περιγραφή

Οι μεταβλητές θεωρούνται ως μη αρνητικές

Σημείωση για εξαναγκασμό των μεταβλητών να είναι μόνο θετικές.

Κύκλοι μάθησης

Καθορίζει τον αριθμό των επαναλήψεων, που πρέπει να κάνει ο αλγόριθμος. Σε κάθε επανάληψη, όλες οι οντότητες μαντεύουν τη βέλτιστη λύση και μοιράζονται τη γνώση τους.

Εμφάνιση βελτιωμένης κατάστασης επιλύτη

Εάν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται ένας πρόσθετος διάλογος κατά τη διαδικασία επίλυσης που δίνει πληροφορίες για την τρέχουσα διεργασία, το επίπεδο στασιμότητας, την τρέχουσα βέλτιστη γνωστή λύση, καθώς και την πιθανότητα διακοπής ή συνέχισης της επίλυσης.

Μέγεθος βιβλιοθήκης

Καθορίζει την ποσότητα των πληροφοριών για αποθήκευση στη δημόσια βιβλιοθήκη. Κάθε οντότητα αποθηκεύει γνώση εκεί και ζητά πληροφορίες.

Μέγεθος σμήνους

Καθορίζει τον αριθμό των οντοτήτων που συμμετέχουν στη διεργασία μάθησης. Κάθε οντότητα βρίσκει τις δικές του λύσεις και συνεισφέρει στη γενική γνώση.

Όριο στασιμότητας

Εάν αυτός ο αριθμός των οντοτήτων βρήκε λύσεις μέσα σε μια κλειστή περιοχή, η επανάληψη σταματά και η καλύτερη από αυτές τις τιμές επιλέγεται ως βέλτιστη.

Ανοχή στασιμότητας

Καθορίζει σε ποια περιοχή οι λύσεις θεωρούνται “παρόμοιες”.

Χρήση συγκριτή ACR

Εάν είναι απενεργοποιημένο (προεπιλογή), χρησιμοποιείται ο συγκριτής BCH. Συγκρίνει δύο οντότητες κοιτώντας πρώτα τις παραβιάσεις περιορισμών τους και μόνο εάν είναι ίσα, υπολογίζει την τρέχουσα λύση τους.

Εάν είναι ενεργό, χρησιμοποιείται ο συγκριτής ACR. Συγκρίνει δύο οντότητες ανάλογα με την τρέχουσα επανάληψη και μετρά την ποιότητά τους γνωρίζοντας τις χειρότερες γνωστές λύσεις για τις βιβλιοθήκες (ως προς τις παραβιάσεις των περιορισμών τους).

Πρόβλεψη ορίων μεταβλητής

Εάν είναι ενεργή, ο αλγόριθμος προσπαθεί να βρει τα όρια της μεταβλητής κοιτώντας στις αρχικές τιμές.

Κατώφλι ορίων μεταβλητής

Κατά την πρόβλεψη ορίων μεταβλητής, αυτό το κατώφλι καθορίζει, πώς μετατοπίζονται οι αρχικές τιμές για να δομήσουν τα όρια. Ως παράδειγμα υπολογισμού αυτών των τιμών, δείτε το εγχειρίδιο στη βικιπαίδεια.


Linear Solver και γραμμικός επιλύτης CoinMP του LibreOffice

Ρύθμιση

Περιγραφή

Οι μεταβλητές θεωρούνται ακέραιοι

Σημείωση για εξαναγκασμό των μεταβλητών να είναι μόνο ακέραιοι.

Οι μεταβλητές θεωρούνται ως μη αρνητικές

Σημείωση για εξαναγκασμό των μεταβλητών να είναι μόνο θετικές.

Επίπεδο έψιλον

Επίπεδο έψιλον. Οι έγκυρες τιμές είναι στην περιοχή 0 (πολύ σφικτές) μέχρι 3 (πολύ χαλαρές). Έψιλον είναι η ανοχή για στρογγυλοποίηση τιμών στο μηδέν.

Βάθος ορίου branch-and-bound

Καθορίζει το μέγιστο βάθος branch-and-bound. Θετική τιμή σημαίνει ότι το βάθος είναι απόλυτο. Αρνητική τιμή σημαίνει σχετικό όριο βάθους branch-and-bound.

Όριο χρόνου επιλύτη

Ορίζει τον μέγιστο χρόνο σύγκλισης του αλγορίθμου σε λύση.


Μη γραμμικός επιλύτης σμήνους του LibreOffice (Πειραματικός)

Ρύθμιση

Περιγραφή

Οι μεταβλητές θεωρούνται ακέραιοι

Σημείωση για εξαναγκασμό των μεταβλητών να είναι μόνο ακέραιοι.

Οι μεταβλητές θεωρούνται ως μη αρνητικές

Σημείωση για εξαναγκασμό των μεταβλητών να είναι μόνο θετικές.

Όριο χρόνου επιλύτη

Ορίζει τον μέγιστο χρόνο σύγκλισης του αλγορίθμου σε λύση.

Αλγόριθμος σμήνους

Ορίστε τον αλγόριθμο σμήνους. 0 για διαφορική εξέλιξη και 1 για βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων. Προεπιλογή είναι το 0.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!