Επιλογές επιλύτη

Χρησιμοποιήστε τον διάλογο επιλογών για να διαμορφώσετε τη μηχανή του επιλύτη.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Επίλυση, πατήστε το πλήκτρο Επιλογές.


Πατήστε στο Εντάξει για να αποδεχθείτε τις αλλαγές και επιστρέψτε στο παράθυρο διαλόγου Επίλυση.

Μηχανή επιλύτη

Επιλέξτε μια μηχανή επιλύτη. Το πλαίσιο καταλόγου είναι απενεργοποιημένο εάν μόνο μια μηχανή επιλύτη είναι εγκατεστημένη.

note

Μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερες μηχανές επίλυσης ως επεκτάσεις, εάν είναι διαθέσιμες. Ανοίξτε τα Εργαλεία - Επεκτάσεις και περιηγηθείτε στον ιστότοπο των Επεκτάσεων για να αναζητήσετε τις επεκτάσεις.


Ρυθμίσεις

Διαμορφώστε τον τρέχοντα επιλύτη. Στο πλαίσιο ρυθμίσεων, σημειώστε όλες τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την τρέχουσα λειτουργία αναζήτησης στόχου. Εάν η τρέχουσα επιλογή προσφέρει διάφορες τιμές, το πλήκτρο επεξεργασίας είναι ενεργοποιημένο. Πατήστε Επεξεργασία για να ανοίξετε έναν διάλογο, όπου μπορείτε να αλλάξετε την τιμή.

Επεξεργασία

Εάν η τρέχουσα καταχώριση στο πλαίσιο καταλόγου ρυθμίσεων σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε μία τιμή, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Επεξεργασία. Ανοίγει ένας διάλογος, όπου μπορείτε να αλλάξετε την τιμή.

Πλαίσιο αυξομείωσης ρυθμίσεων επεξεργασίας

Εισάγετε ή αλλάξτε την τιμή της επιλεγμένης ρύθμισης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!