Κοινή χρήση υπολογιστικού φύλλου

Η κοινή χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να ανοίγουν το ίδιο αρχείο για επεξεργασία ταυτόχρονα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Μερισμός υπολογιστικού φύλλου


Το υπολογιστικό φύλλο πρέπει να βρίσκεται σε κοινό δίσκο, διακομιστή, ιστότοπο ή κάτι παρόμοιο. Πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στα λειτουργικά συστήματα με διαχείριση αδειών χρήστη:

tip

Για να εντοπίσετε σωστά τις αλλαγές, κάθε συνεργάτης θα πρέπει να εισαγάγει το όνομά του στο - LibreOffice - Δεδομένα χρήστη στη γραμμή μενού.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!