Επανυπολογισμός όλων των τύπων

Υπολογίζει ξανά όλους τους τύπους του εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των συναρτήσεων πρόσθετων και των σταθερών συναρτήσεων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Επανυπολογισμός όλων των τύπων.

Πατήστε Shift++F9


Η εντολή Επανυπολογισμός όλων των τύπων εξαναγκάζει τον επανυπολογισμό όλων των κελιών τύπου του εγγράφου υπολογιστικού φύλλου, συμπεριλαμβανομένων των ρητών σταθερών συναρτήσεων, ακόμα κι αν δεν υπάρχει νέο συμβάν εισαγωγής. Παραδείγματα ρητών σταθερών συναρτήσεις είναι RAND.NV και RANDBETWEEN.NV.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!