Ζωντανή ροή δεδομένων

Δημιουργία ζωντανών ροών δεδομένων για υπολογιστικά φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Δεδομένα – Ροές


warning

Αυτό το γνώρισμα είναι πειραματικό και μπορεί να παράξει σφάλματα ή να συμπεριφερθεί απρόβλεπτα. Για να το ενεργοποιήσετε όμως, επιλέξτε - LibreOffice - Προχωρημένα και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πειραματικών γνωρισμάτων .


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Η ροή δεδομένων είναι η συνεχής ροή δεδομένων που παράγονται από διάφορες πηγές. Στο LibreOffice Calc, οι ροές δεδομένων μπορούν να επεξεργαστούν, να αποθηκευτούν, να αναλυθούν και να επενεργήσουν όπως δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο.

Μερικά παραδείγματα πραγματικών δεδομένων ροής δεδομένων περιλαμβάνουν περιπτώσεις χρήσης σε κάθε κλάδο, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών μετοχών σε πραγματικό χρόνο, της ενημερωμένης διαχείρισης αποθέματος λιανικής, των ροών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των αλληλεπιδράσεων παιχνιδιών για πολλούς παίκτες και των εφαρμογών κοινής χρήσης διαδρομής.

Ροή πηγής

URL

URL του εγγράφου προέλευσης στο τοπικό σύστημα αρχείων ή στο Διαδίκτυο.

Ερμηνεία των δεδομένων ροής ως

Οι κενές γραμμές ενεργοποιούν την ανανέωση διεπαφής χρήστη

Όταν έρχονται νέα δεδομένα

Υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά αυτής της επιλογής:

Μέγιστος αριθμός σειρών

Περιορισμός του μέγιστου αριθμού σειρών σε μια καθορισμένη τιμή ή παραμονή σε απροσδιόριστο, αλλά περιορισμένο στο όριο γραμμής του LibreOffice Calc.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!