Συνάρτηση CONVERT

Μετατρέπει μια τιμή από μία μονάδα μέτρησης στην αντίστοιχη τιμή σε άλλη μονάδα μέτρησης.Εισαγάγετε τις μονάδες μέτρησης απευθείας ως κείμενο σε εισαγωγικά ή ως αναφορά. Οι μονάδες μέτρησης που καθορίζονται μέσω των ορισμάτων πρέπει να ταιριάζουν με τα υποστηριζόμενα σύμβολα μονάδας, στα οποία γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το σύμβολο για τη μονάδα "newton" είναι το κεφαλαίο "N".

Οι μονάδες μέτρησης που αναγνωρίζονται από το CONVERT εμπίπτουν σε 13 ομάδες, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Η CONVERT θα πραγματοποιήσει μετατροπές μεταξύ οποιωνδήποτε δύο μονάδων εντός μιας ομάδας, αλλά θα απορρίψει κάθε αίτημα μετατροπής μεταξύ μονάδων σε διαφορετικές ομάδες.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δυαδικά και δεκαδικά προθέματα σε μονάδες μέτρησης που τα υποστηρίζουν. Ο κατάλογος όλων των προθεμάτων και των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών τους εμφανίζεταιπαρακάτω.

warning

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι συμβατή με άλλο λογισμικό υπολογιστικών φύλλων.


Σύνταξη

CONVERT (Αριθμός; ΑπόΜονάδα; ΣεΜονάδα)

Αριθμός είναι ο αριθμός προς μετατροπή.

ΑπόΜονάδα είναι η μονάδα από την οποία πραγματοποιείται η μετατροπή.

ΣεΜονάδα είναι η μονάδα στην οποία πραγματοποιείται η μετατροπή. Και οι δύο μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.

warning

Εάν τα ΑπόΜονάδα και ΣεΜονάδα δεν είναι έγκυρες μονάδες από την ίδια ομάδα, τότε το CONVERT αναφέρει ένα μη έγκυρο σφάλμα ορίσματος (Σφάλμα: 502).


Παραδείγματα

=CONVERT(-10; "C"; "F")

Εδώ η συνάρτηση μετατρέπει τους -10 βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ, επιστρέφοντας την τιμή 14. Δεν υπάρχει απλή πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ των μονάδων θερμοκρασίας, καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικά σημεία αναφοράς. Ως εκ τούτου, όπως στην περίπτωση αυτή, ένας αρνητικός αριθμός εισόδου μπορεί να μετατραπεί σε θετική τιμή.

=CONVERT(3.5; "mi"; "yd")

Εδώ η συνάρτηση μετατρέπει 3,5 διεθνή μίλια σε γιάρδες, επιστρέφοντας την τιμή 6160. Και οι δύο μονάδες ανήκουν στην ομάδα Μήκος και απόσταση.

=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")

Εδώ η συνάρτηση μετατρέπει 256 gigibits σε mebibytes, επιστρέφοντας την τιμή 32768. Και οι δύο μονάδες (bit και byte) βρίσκονται στην ομάδα πληροφοριών και υποστηρίζουν δυαδικά προθέματα.

=CONVERT(1; "dyn"; "e")

Εδώ η συνάρτηση επιστρέφει ένα μη έγκυρο σφάλμα ορίσματος (Err: 502) επειδή οι δύο μονάδες (dyne και erg) βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες (Δύναμη και Ενέργεια αντίστοιχα).

Μονάδες μέτρησης

Ακολουθούν οι ομάδες μέτρησης μονάδων που υποστηρίζονται από τη συνάρτηση CONVERT. Λάβετε υπόψη ότι οι μετατροπές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μεταξύ μονάδων που ανήκουν στην ίδια ομάδα.

note

Η στήλη Πρόθεμα υποδεικνύει εάν μια δεδομένη μονάδα μέτρησης υποστηρίζει ή όχι προθέματα.


Περιοχή

note

Ορισμένες μονάδες μέτρησης έχουν περισσότερα από ένα αποδεκτά σύμβολα. Τα αποδεκτά σύμβολα μονάδας διαχωρίζονται με (;) στη στήλη Σύμβολο μονάδας.


Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"ang2" ; "ang^2"

Άνγκστρομ στο τετράγωνο

Ναι

"ar"

Άριο

Ναι

"ft2" ; "ft^2"

Πόδι στο τετράγωνο

Όχι

"ha"

Εκτάριο

Όχι

"in2" ; "in^2"

Ίντσα στο τετράγωνο

Όχι

"ly2" ; "ly^2"

Έτος φωτός στο τετράγωνο

Όχι

"m2" ; "m^2"

Τετραγωνικό μέτρο

Ναι

"mi2" ; "mi^2"

Διεθνές μίλι στο τετράγωνο

Όχι

"Morgen"

morgen (8 στρέμματα)

Όχι

"Nmi2" ; "Nmi^2"

Ναυτικό μίλι στο τετράγωνο

Όχι

"Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2"

Σημείο πίκα στο τετράγωνο

Όχι

"pica2" ; "pica^2"

Πίκα στο τετράγωνο

Όχι

"uk_acre" ; "acre"

Διεθνές ακρ

Όχι

"us_acre"

Αμερικάνικο ακρ τοπογραφίας

Όχι

"yd2" ; "yd^2"

Τετραγωνική γιάρδα

Όχι


Ενέργεια

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"BTU" ; "btu"

Βρετανική θερμική μονάδα

Όχι

"c"

Θερμοχημική θερμίδα

Ναι

"cal"

Διεθνής θερμίδα πίνακα ατμού

Ναι

"e"

erg

Ναι

"eV" ; "ev"

Ηλεκτρονιοβόλτ

Ναι

"flb"

πόδι-λίμπρα

Όχι

"HPh" ; "hh"

ισχύς ίππου-ώρα

Όχι

"J"

Joule

Ναι

"Wh" ; "wh"

Βατώρα

Ναι


Πυκνότητα ροής

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"ga"

Gauss

Ναι

"T"

Tesla

Ναι


Δύναμη

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"dyn" ; "dy"

Δύνη

Ναι

"N"

Νιούτον

Ναι

"lbf"

Λίβρα-δύναμη

Όχι

"pond"

Ποντ

Ναι


Πληροφορίες

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"bit"

Δυαδικό ψηφίο (Bit)

Ναι

"byte"

Ψηφιολέξη (Byte)

Ναι


Μήκος και απόσταση

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"ang"

Άνγκστρομ

Ναι

"ell"

Πήχης

Όχι

"ft"

Πόδι

Όχι

"in"

Ίντσα

Όχι

"ly" ; "lightyear"

Έτος φωτός

Ναι

"m"

Μέτρο

Ναι

"mi"

Διεθνές μίλι

Όχι

"Nmi"

Ναυτικό μίλι

Όχι

"parsec" ; "pc"

Παρσεκ

Ναι

"Pica" ; "picapt"

Σημείο πίκα

Όχι

"pica"

Pica (Πίκα)

Όχι

"survey_mi"

Αμερικάνικο μίλι τοπογραφίας

Όχι

"yd"

Γιάρδα

Όχι


Μάζα και βάρος

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"cwt" ; "shweight"

Μικρό εκατόβαρο (Short hundredweight)

Όχι

"g"

Γραμμάριο

Ναι

"grain"

Κόκκος

Όχι

"lbm"

Λίβρα

Όχι

"ozm"

Ουγγιά

Όχι

"pweight"

Βάρος 24 κόκκων (Pennyweight)

Όχι

"sg"

Slug

Όχι

"stone"

Πέτρα (6,35 κιλά)

Όχι

"ton"

Μικρός τόνος

Όχι

"u"

Ενοποιημένη μονάδα ατομικής μάζας

Ναι

"uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight"

Μεγάλο hundredweight

Όχι

"uk_ton" ; "LTON" ; "brton"

Μεγάλος τόνος

Όχι


Ισχύς

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"HP" ; "h"

Μηχανική ιπποισχύς

Όχι

"PS"

Pferdestärke ή μετρική ιπποϊσχύς

Όχι

"W" ; "w"

Βατ

Ναι


Πίεση

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"atm" ; ("at")(1)

Τυπική ατμόσφαιρα

Ναι

"mmHg"

Χιλιοστά υδραργύρου

Ναι

"Pa"

Πασκάλ

Ναι

"psi"

Λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα

Όχι

"Torr"

Τορ

Όχι


warning

1 - Η μονάδα "at" έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιήστε το "atm".


Ταχύτητα

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"admkn"

Βρετανικός κόμβος

Όχι

"kn"

Διεθνής κόμβος

Όχι

"m/h" ; "m/hr"

Μέτρα ανά ώρα

Ναι

"m/s" ; "m/sec"

Μέτρα ανά δευτερόλεπτο

Ναι

"mph"

Μίλια ανά ώρα

Όχι


Θερμοκρασία

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"C" ; "cel"

Βαθμός Κελσίου

Όχι

"F" ; "fah"

Βαθμός Φέρεναϊτ

Όχι

"K" ; "kel"

Κέλβιν

Ναι

"Rank"

Βαθμός Ράνκιν

Όχι

"Reau"

Βαθμός Ρεομίρ

Όχι


Χρόνος

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"day" ; "d"

Ημέρα

Όχι

"hr"

Ώρα

Όχι

"mn" ; "min"

Λεπτό

Όχι

"sec" ; "s"

Δευτερόλεπτο

Ναι

"yr"

Έτος

Όχι


Όγκος

Σύμβολο μονάδας

Περιγραφή

Πρόθεμα

"ang3" ; "ang^3"

Κυβικό άνγκστρομ

Ναι

"barrel"

Βαρέλι πετρελαίου

Όχι

"bushel"

Αμερικάνικος μέδιμνος

Όχι

"cup"

Αμερικάνικη κούπα

Όχι

"ft3" ; "ft^3"

Κυβικό πόδι

Όχι

"gal"

Αμερικάνικο γαλόνι

Όχι

"Glass"(2)

Αυστραλιανό γιαλί (200 χιλιοστόλιτρα)

Όχι

"GRT" ; "regton"

Καταχωρημένο μεικτό βάρος σε τόνους

Όχι

"Humpen"(2)

Humpen (500 χιλιοστόλιτρα)

Όχι

"in3" ; "in^3"

Κυβική ίντσα

Όχι

"l" ; "L" ; "lt"

Λίτρο

Ναι

"ly3" ; "ly^3"

Κυβικό έτος φωτός

Όχι

"m3" ; "m^3"

Κυβικό μέτρο

Ναι

"mi3" ; "mi^3"

Κυβικό διεθνές μίλι

Όχι

"Middy"(2)

Αυστραλιανό middy (285 χιλιοστόλιτρα)

Όχι

"MTON"

Τόνος μέτρησης

Όχι

"Nmi3" ; "Nmi^3"

Κυβικό ναυτικό μίλι

Όχι

"oz"

Ουγκιά υγρών ΗΠΑ

Όχι

"Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3"

Cubic pica point

Όχι

"pica3" ; "pica^3"

Κυβική πίκα (στιγμή)

Όχι

"pt" ; "us_pt"

Πίντα ΗΠΑ

Όχι

"qt"

Τέταρτο αμερικάνικου γαλονιού

Όχι

"Schooner"(2)

Μπυροπότηρο Αυστραλίας (425 χιλιοστόλιτρα)

Όχι

"Sixpack"(2)

Six pack (2 λίτρα)

Όχι

"tbs"

Kουταλιά της σούπας ΗΠΑ

Όχι

"tsp"

Κουταλάκι του γλυκού ΗΠΑ

Όχι

"tspm"

Μετρικό κουταλάκι του γλυκού

Όχι

"uk_gal"

Αυτοκρατορικό γαλόνι

Όχι

"uk_pt"

Αυτοκρατορική πίντα

Όχι

"uk_qt"

Αυτοκρατορικό τέταρτο του γαλονιού

Όχι

"yd3" ; "yd^3"

Κυβική γιάρδα

Όχι


note

2 - Αυτές οι μονάδες δεν αποτελούν μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή Επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula) για τη συνάρτηση CONVERT. Διατηρούνται για συμβατότητα προς τα πίσω.


Προθέματα

Δεκαδικά προθέματα

Πρόθεμα

Πολλαπλασιαστής

Y (yotta)

1024

Z (zetta)

1021

E (exa)

1018

P (peta)

1015

T (tera)

1012

G (giga)

109

M (mega)

106

k (kilo)

103

h (hecto)

102

e (deca)

101

d (deci)

10-1

c (centi)

10-2

m (milli)

10-3

u (micro)

10-6

n (nano)

10-9

p (pico)

10-12

f (femto)

10-15

a (atto)

10-18

z (zepto)

10-21

y (yocto)

10-24


Δυαδικά προθέματα

Πρόθεμα

Πολλαπλασιαστής

Yi (yobi)

280

Zi (zebi)

270

Ei (exbi)

260

Pi (pebi)

250

Ti (tebi)

240

Gi (gibi)

230

Mi (mebi)

220

ki (kibi)

210


Τεχνικές πληροφορίες

Αυτή η συνάρτηση δεν αποτελεί μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula). Ο χώρος του ονόματος είναι

ORG.OPENOFFICE.CONVERT

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!