Μετατροπή τύπου σε τιμή

Αντικαθιστά το κελί τύπου με τιμή που υπολογίζεται από τον τύπο. Ο τύπος χάνεται.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε ένα κελί τύπου ή μια περιοχή κελιών τύπου και επιλέξτε Δεδομένα - Υπολογισμός - Τύπος σε τιμές


Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να μετατρέψετε κελιά τύπου σε κελιά δεδομένων. Το περιεχόμενο των κελιών που έχουν μετατραπεί γίνεται στατικό και δεν θα ξαναϋπολογιστεί.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!