Γραφικό

Ανοίγει ένα δευτερεύον μενού για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου αντικειμένου.

Θέση και μέγεθος

Αλλάζει το μέγεθος, μετακινεί, περιστρέφει ή αλλάζει τη κλίση του επιλεγμένου αντικειμένου.

Γραμμή

Ορίζει τις επιλογές μορφοποίησης για την επιλεγμένη γραμμή.

Περιοχή

Ρυθμίζει τις ιδιότητες γεμίσματος του επιλεγμένου αντικείμενου σχεδίασης.

Καθορισμός ιδιοτήτων κειμένου

Καθορίζει τη διάταξη και τις ιδιότητες αγκύρωσης για το κείμενο στο επιλεγμένο αντικείμενο σχεδίασης ή κειμένου.

Σημεία

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία Επεξεργασία σημείων για μία εισηγμένη γραμμή ελεύθερου σχήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!